Toteutettuja työpaikkaan tähtääviä koulutuksia

190

TargetPartners+

Työnhakijoiden ja yritysten yhdistäjä & liiketoimintaosaamisen kehittäjä

Me Target Partnersilla autamme yrityksiä ja työnhakijoita kohtaamaan osaamista kehittäen. Kartoitamme yritysten osaajatarpeita & etsimme tarpeisiin sopivia työnhakijoita, jotka kehittävät osaamistaan koulutuksissamme.

Soita 010 299 7400 kun haluat lisätietoa palveluistamme! 

Rekrytointi
& koulutus

Yritykset ja  työnhakijat kohtaavat kauttamme. RekryKoulutus ja F.E.C-koulutus ovat ratkaisuja yritysten ja työnhakijoiden kohtaamiseen ja onnistuneisiin työpaikkoihin. Ajankohtainen asiantuntijakoulutus yhdistettynä käytännön tekemiseen ja työssäoppimiseen yrityksessä on ratkaissut satojen työnhakijoiden työnhaun ja yritysten henkilötarpeen onnistuneesti. 

Target Partnersin RekryKoulutus, kuten Yrityksen Digikehittäjä, sopii yhdelle tai muutaman yrityksen joukolle. Target Partnersin F.E.C-koulutus, kuten Digipalvelujen Kehittäjä ja Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä ovat vastaavia palveluja laajemmalle yritysjoukolle. 

RekryKoulutusta ja F.E.C-koulutusta toteutamme yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-hallinnon kanssa. Onnistunut toteutus sisältää laadukkaan täydennyskoulutuskokonaisuuden, johon yhdistyy työskentely/työssäoppiminen potentiaalisen tulevan työnantajan projekteissa ja kehityshankkeissa.

Rekrytointiin tähtäävä koulutus sopii erittäin hyvin kokeneelle työnhakijalle osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Yritykselle palvelu tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa potentiaalinen työnhakija sopiviin tehtäviin yrityksessä.

Miksi juuri Target Partners rekrytointiin tähtäävissä koulutuksissa?

  • Yritykset löytävät kauttamme oppimaan ja kehittymään motivoituneita työnhakijoita – koulutuksiimme hakeutuu uutta uraa etsiviä toimihenkilö-, asiantuntija- ja päällikkötason työkokemuksen omaavia työnhakijoita

  • Palveluhimme osallistuu yrityksiä kaikilta toimialoilta – yrityksillä on todellisia henkilötarpeita sekä mielenkiintoisia tehtäviä tarjolla

  • Koulutuspalautteemme (OPAL-palaute) yleisarvosana on 4.3/5 – koulutuksiimme osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä toteutettuihin koulutus- ja valmennuskokonaisuuksiin

  • Lähi- ja verkkokoulutuksen kokonaisuutemme ovat laajoja – 25-30 päivää riippuen koulutusmuodosta. Saat paljon teemaan liittyvää osaamista asiantuntevien kouluttajien johdolla.

  • Koulutuksiin sisältyy ohjaavia projekti- ja palauteklinikoita – saat ammattilaisten tukea tehtäviisi tai opiskeltuihin menetelmiin liittyen

  • Teemme yhteistyötä osaavien kouluttajien kanssa, koulutuksen yhteistyöverkostossamme ovat mm. Laurea AMK, Sovelto Oyj sekä Helsingin seudun Kauppakamari.

Koulutusteemojamme ovat esimerkiksi kansainvälistyminen, liiketoiminnan kehittäminen ja kehittämisen työkalut, digitalisoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnassa, palvelumuotoilu, käytännön digityökalut myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehostamisessa, projektiosaaminen, ketterät menetelmät sekä juridiset taidot liiketoiminnassa.

Teemat valitaan ajankohtaisten liiketoimintaan vaikuttavien ilmiöiden mukaan – tarjoamme ajankohtaista osaamista työnhakuratkaisujen ohessa.

Ura-
kehitys

Urakehityksen räätälöidyissä palveluissa työnhakija saa ohjausta, työkaluja ja valmennusta oman tilanteensa ratkaisemiseksi. Laajamittainen urakehityksen palvelukokonaisuus auttaa työnhakijaa mm. seuraavilla alueilla:

Nykyisen osaamisen analysoiminen & keskeisten osaamisalueiden tunnistaminen

Vaihtoehtoisten työllistymissuuntien kartoittaminen 

Tehokkaan työnhaun toteuttaminen käytännössä

Potentiaalisten työnantajien tunnistaminen 

Urakehityksen palvelukokonaisuus voi olla yksilöllinen tai ryhmämuotoisesti toteutettava. Palveluun voidaan yhdistää myös ammatillisen kouluttautumisen osioita.

Urakehityksen palvelu voidaan toteuttaa yrityksen nykyiselle henkilöstölle, jolloin voidaan edistää työtyytyväisyyttä ja urakiertoa organisaation sisällä.

Vaihtoehtoisesti palvelu voidaan toteuttaa jo työnhaussa oleville henkilöille, jolloin tavoitteena on löytää uusi ratkaisu omaan tilanteeseen työmarkkinoilla.

Palvelun avainsanoja ovat osaamisen tuotteistaminen, verkostojen hyödyntäminen, työnhakutaidot, urasuunnittelu, uravalmennus, työelämätaidot.

Muutos-
tilanne

Autamme irtisanomisen kohteeksi joutuvia palveluilla, jotka sisältävät asiantuntevaa ohjausta, tukea ja työkaluja tehokkaan työnhaun toteuttamiseen.

MuutosKoulutus, outplacement -palvelu tai uudelleensijoittumisohjelma räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Muutostilanteen palvelu voi sisältää yksilöllisiä tai/ja ryhmämuotoisia menetelmiä. Esimerkkeinä yksilökeskustelut ja -ohjaus, pienryhmissä tapahtuvat työpajat, ammatilliset koulutus- ja valmennuspäivät verkko- tai lähivalmennuksena sekä itsenäinen verkko-opiskelu.

Muutospalveluja toteutetaan myös yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Valmentajaverkostomme kokeneet ammattilaiset takaavat parhaan lopputuloksen.

Ajankohtainen palvelumme alle 30 henkilöä työllistäville, irtisanomistilanteeseen joutuvien työntekijöiden tueksi: Tavoitteena uusi työ -palvelu.

Takaisin
työelämään

Työelämään palaavalle tarjoamme ammatillisen kuntoutuksen palvelukokonaisuuksia räätälöidysti. Palvelu on yksilöllistä ja siinä asiakkaalle haetaan soveltuvaa työelämäratkaisua vallitsevassa tilanteessa.

Ratkaisuna voi olla esimerkiksi työkokeilu, opiskelupaikan hankinta, toimialan vaihdos, tehtävätason vaihdos tai muu soveltuva vaihtoehto.

Palveluun voidaan sisällyttää myös ammatillista täydennyskoulutusta, jolla edistetään uuden suunnan löytymistä.

Ura­valmennettuja henkilöitä yhteensä

2000

Toteutettuja työpaikkaan tähtääviä koulutuksia

190

Kokemusta vuodesta

1996

Uusia työpaikkoja

3500

Olemme rekrytointi-, koulutus- ja outplacement -palvelujen uranuurtajia Suomessa. Aloitimme koulutusta ja rekrytointeja yhdistelevien palvelujen parissa jo vuonna 1996. Kansainvälistyminen oli tuolloin yrityksiä kiinnostava teema ja  Aasian markkinoille suuntaavat koulutukset olivat ensimmäisiä toteutuksiamme.

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa nousi verkkoliiketoiminta ja digitaalisuus teemoina yli muiden ja koulutimme sekä yritysten ylintä johtoa että työnhakijoita Piilaaksoon suuntautuneilla koulutuksillamme.

Tähän mennessä olemme toteuttaneet lähes 100 kansainvälistä opinto- ja verkostoitumisjaksoa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Näiden toteutusten kautta meille on muodostunut laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Työllistämistä edistäviä koulutuksia on kertynyt jo lähes 200 ja näiden kautta on toteutunut jopa 3500 työpaikkaa.

Tiivis yhteistyö ja palvelukehitys ELY-keskusten ja työhallinnon kanssa on pohjana onnistuneille toteutuksille. Palvelujemme ytimessä yhdistämme koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä  käytännön työn ja tekemisen kautta oppimista. Tarjoamme asiantuntevaa apua ja ohjausta rekrytointien ja työnhaun tilanteissa. Myös uravalmennuksen,  uudelleensijoittumisen ja outplacement -palvelujen toteutus kuuluu osaamiseemme.

YHTEISTYÖSSÄ:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
TE-Palvelut
Laurea ammattikorkeakoulu
Helsingin seudun Kauppakamari
Finnish Business Council

Sijaintimme & yhteystiedot

Modernit koulutus- ja valmennustilamme sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa hyvien kulkuyhteyksien varrella
n. 900 m, n. 20 m, tilojen yhteydessä ilmainen asiakaspaikoitus). Tarjoamme palveluitamme kaikkialla Suomessa. Kaikki palvelumme ovat tarjolla verkkopohjaisesti.

Yhteyshenkilöt

Hallinto I Asiakkuudet I YrityspalvelutPanu Hakala
+358 40 589 8284| panu.hakala@targetpartners.fi

Asiakkuudet I Työnhakijapalvelut I KoulutusPasi Kinnunen
+358 40 524 3293| pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Laskutustiedot:

Verkkolaskutunnus: 003710657671, operaattori Basware, BAWCFI22

Paperilaskujen osoite: Target Partners Finland Oy, 00064 Administer tai laskut@administer.fi

Y-tunnus: 1065767-1

Käyntiosoite:
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki