Digipalvelujen kehittäjä F.E.C-koulutus

TargetPartners+

Digitaalisia kanavia hyödyntävä liiketoiminta kasvaa ja yritykset suunnittelevat & toteuttavat tähän liittyviä kehityshankkeita; kehittävät uusia palveluita, perustavat verkkokauppoja sekä tehostavat markkinointia, myyntiä ja sisäisiä työskentelyn menetelmiä digitaalisin työkaluin, vastuullisuuskysymykset huomioiden. Myös tekoälyteknologian voimakas kehitys ja käytännön sovellukset tuovat myös uusia mahdollisuuksia yrityksille. Tähän kehittämiseen ja kehityshankkeiden toteuttamiseen koulutetaan nyt uusia osaajia!

Digipalvelujen kehittäjä F.E.C (F.E.C = Further Educated with Companies) on Uudenmaan alueen yrityksille ja työnhakijoille suunnattu rekrytointiin/työllistymiseen tähtäävä koulutus, jolla vastataan yritysten kasvavaan osaajatarpeeseen. Target Partnersin toteuttaman F.E.C-koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää), osallistuminen tapahtuu yrityksen kanssa solmittavan koulutussopimuksen puitteissa. Jakso on palkaton ja osallistuminen tapahtuu työttömyysetuudella (+mahdolliset lisät). Kokonaisuudesta 25 päivää on lähi- ja verkkokoulutuksia sekä 95 arkipäivää yrityksessä tapahtuvaa käytännön toimimista.

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankinta ja sen tavoitteena on edistää yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista – rekrytointeja sekä osaamisen kehittymistä. Lähiosuuden koulutuskumppanina on modernin oppimisen ja digitalisaation asiantuntijaoppilaitos Laurea.

Target Partnersin henkilöstöllä on vankka kokemus vastaavien, yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä ja rekrytointeja edistävien koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Etsimme Sinulle sopivaa yrityskumppania, jonka tehtäviin olet potentiaalinen tuleva työntekijä. Keskustelemme vuosittain satojen yritysten osaajatarpeista mm. digitaaliseen kehittämiseen liittyen. Työnhakijana voit myös itse hyödyntää tätä vaihtoehtoa yhtenä työnhaun keinona ja kartoittaa Sinulle sopivaa yritystä mukaan koulutukseen.
+ Saat laajan 25 päivän koulutuskokonaisuuden, joka kattaa keskeiset digitoiminnan, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen teemat Laurean osaavien kouluttajien toteuttamana. Saat koulutuksen aikana asiantuntevaa tukea ja sparrausta tehtäviesi toteuttamiseen sekä syvennät osaamistasi täydentävillä verkkokursseilla.
+ Toimit yrityksesi projekteissa ja tehtävissä soveltaen oppimaasi – osaamisesi ja työkokemuksesi karttuvat samalla kun testaat yhteistyön toimivuutta yrityksen kanssa, tavoitteena työllistyminen.

KOULUTUSKOKONAISUUS 25 PÄIVÄÄ

Laurean toteuttama koulutus (25 pv) on erittäin laaja ja ajankohtainen digi- ja palvelukehittämisen kokonaisuus. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opiskelun, verkossa tapahtuvan itseopiskelun sekä säännöllisten ohjausklinikoiden kautta. Lähiosuudet toteutetaan Laurean Espoon kampuksessa. Koulutusmodulit ja niiden tarkempi sisältö:

1. TULEVAISUUSAJATTELU JA KESTÄVÄ KEHITYS
Tulevaisuusajattelu yrityksen kehittämisen työkaluna. Globaalit megatrendit ja niinden vaikutus omaan liiketoimintaan. Vastuullinen liiketoiminta ja kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Vihreä siirtymä ja vastuullisuustoiminnan kehittäminen pk-yrityksessä.

Modulin avainsanoja: #kestäväkehitys #kiertotalous #vastuullisuustoiminta #vihreäsiirtymä
2. DIGITALISAATIO JA TYÖKALUT
Digitalisaatio ja digitransformaatio. Pilvipalvelut ja alustatalous, Industry 4,0/5.0. Digityökalut asiakasrajapinnassa (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu) sekä verkostomaisessa toiminnassa. Verkkokaupat; verkkokauppa-alustan valinta ja -projektointi sekä taustaprosessit. Sisällöntuotanto some-kanaviin, web-analytiikka. Tekoälyratkaisut liiketoiminnan tehostamisessa.

Modulin avainsanoja: #digitalisaatio #alustatalous #digityökalut #verkkokaupat #sisällöntuotanto #somekanavat #tekoälyratkaisut
3. PALVELUMUOTOILU JA KÄYTTÄJÄKESKEISYYS
Palvelumuotoilun kokonaisuus; käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu, digitaalisten palvelujen muotoilu ja yhteiskäyttäminen, prosessien kuvaus ja menetelmät, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), infograafit ja visualisointityökalut. Tekoälysovellukset palvelumuotoilussa.

Modulin avainsanoja #palvelumuotoilu #protoilu #käyttöliittymät #infograafit #tekoälysovellukset
4. KETTERÄT MENETELMÄT
Ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus; lean service creation, growht hacking, ketterät menetelmät (Agile, Scrum), ketterät menetelmät verkossa, virtuaalitiimien johtaminen.

Modulin avainsanoja: #scrum #agile #leanservicecreation #growthhacking
5. DIGITOIMINTA, ERITYISTEEMAT JA OHJAUS

* Cybersecurityn perusteet ja juridinen sääntely: Johdanto cypersecurity -kokonaisuuteen pk-yrityksessä. Sisällöntuotantoon liittyvät oikeudet, markkinoinnin pelisäännöt, henkilötiedot ja yksityisyyden suoja, GDPR ja sen vaikutukset digitaaliseen viestintään ja markkinointiin.

* Projektisalkun hallinta (digi)kehittämisessä; strateginen kehittäminen, kehitysroadmap, kehitysportfolion hallinta

* Oman osaamisen sanoittaminen tekoälyavusteisesti

* Yksilöklinikat: valmennuksen aikana osallistujille tarjotaan useita ohjausklinikoita joissa keskitytään tarpeen mukaan joko urakehitykseen, oman osaamisen sanoittamiseen tai yrityksessä tapahtuvan tekemisen projektointiin ja sisällön coachaukseen.

Modulin avainsanoja: #cypersecurity #gdpr #yksityisyydensuoja #omanosaamisensanoittaminen #digiprojektit #projektiosaaminen
6. OSAAMISTA TÄYDENTÄVÄT VERKKOKURSSIT

Valitset osaamisesi sopiva täydentäviä verkkokursseja, esimerkkejä tarjolla olevista kursseista:
Fundamentals of Digital Marketing / Alustatalouden perusteet / Basics of Digital Service /
Virtuaaliteknologian hyödyntäminen palveluliiketoiminnan kehittämisessä / Digitaaliset liiketoimintamallit ja -järjestelmät.

YRITYKSET MUKANA

Digipalvelujen kehittäjä F.E.C -koulutus toteutetaan yhdistelmänä asiantuntijakoulutusta ja käytännön työskentelyä (työssäoppiminen) sopivassa yrityksessä, joka on potentiaalinen tuleva työnantaja osallistujalle. Koulutus on suunnattu yrityksille, joilla on digitaalisten toiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä tarjolla.

Target Partners esittelee hakijoita yrityksille, joilla on koulutuksen teemaan sopivia henkilötarpeita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi verkkokaupan käyttöönotto ja kehittäminen, digikanavien hyödyntämiseen markkinoinnissa ja myynnissä, tiedonkeruu ja -analysointi liiketoiminnan tarpeisiin, tekoälyteknologian hyödyntämiseen liittyvät selvitykset, kansainvälisen markkinoinnin ja yrityksen brändin kehittäminen, vastuullisuustoiminnan huomioiminen yrityksen digipalveluissa tai muu ajankohtainen tarve, johon tämä koulutus tuo lisäarvoa.

Osallistuminen on avointa yrityksille ja yritysten on mahdollista liittyä mukaan valintaprosessiin viimeistään elokuussa 2023.

KENELLE KOULUTUS SOVELTUU?

Tämä koulutus soveltuu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneelle työnhakijalle, jolla on kaupallinen, teknillinen tai muu soveltuva koulutus ja/tai soveltuvaa työkokemusta. Koulutus toteutetaan suomeksi, hakijoilla tulee olla riittävä suomen kielitaito.

Työkokemuksesi tai opiskelujen kautta saatu aiempi osaamisesi voi liittyä markkinoinnin, IT-kehittämisen, asiakaspalvelun, viestinnän, verkkokauppatoiminnan, projektinhallinnan, datan käsittelyn, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultoinnin tehtäväalueisiin.

Haluat kehittää digiosaamistasi liiketoimintalähtöisesti ja osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Olet kiinnostunut uusista teknologioista ja haluat hyödyntää aikaisempaa osaamistasi liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä.

HAKEMINEN, AIKATAULU & VALINNAT

Haku koulutukseen on auki 14.6.2023 saakka ja tapahtuu Työmarkkinatori -palvelussa. Koulutuksen numero palvelussa on 713 738

Kun teet virallisen hakemuksen Työmarkkinatorin kautta, lähetä samalla CV:si ja lyhyt saate (osaamisesi, jatkotavoitteesi tuleville tehtäville) suoraan Target Partnersille: pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Hakemuksia käsitellään TE-toimistossa viikoittain, Target Partners on yhteydessä jatkoprosessiin hyväksyttyihin hakijoihin. Target Partnersin asiakasyritykset tekevät valintoja hakijoiden keskuudesta. Lisäksi jokainen hakuun hyväksytty voi itse kartoittaa itselleen sopivaa yritystä Target Partnersin avustamana.

Koulutussopimusjakson voit aloittaa sopivan yrityksen kanssa 17.7. alkaen tai viimeistään 28.8.2023.

Koulutuksen lähijaksot Laureassa käynnistyvät elo-syyskuun 2023 vaihteessa.

Lisätietoa koulutuksesta ja valinnoista saat soittamalla arkisin klo 9 – 17 välisenä aikana Target Partnersin asiakaspalvelunumeroon: 010 299 7400 tai suoraan koulutuksen vastuuhenkilölle, Pasi Kinnunen, 040 524 3293.