Liiketoiminnan Kehittäjä F.E.C-koulutus

TargetPartners+

Liiketoiminnan Kehittäjä F.E.C-koulutus on Sinulle, joka olet jo toiminut liike-elämässä ja tähtäät nyt monipuolisiin kehittämisen tehtäviin & olet rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon. Koulutuksen lähiosuudessa päivität ja täydennät osaamistasi mm. palvelumuotoilun, ketterien kehittämisen menetelmien, prosessien kuvaamisen ja visualisoinnin, kansainvälistymisen suunnittelun ja projektitoiminnan aiheista. Samalla toimit sopivassa yrityksessä osallistuen yrityksen ajankohtaisiin kehittämistehtäviin käytännön tasolla.

Tämä työvoimakoulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja työhallinnon kanssa. Target Partnersin henkilöstöllä on 25 vuoden kokemus yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä edistävien palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+Esittelemme Sinut yrityksille, joiden tehtäviin olet potentiaalinen ehdokas. Mikäli yritys sinut valitsee, olet mukana koulutuksessa. Voit myös itse vaikuttaa sopivan yrityskumppanin löytymiseen – saat tukea tähän.
+Saat 26 päivää asiantuntijakoulutusta sisältäen yksilöllistä tukea ja sparrausta tehtäviisi yrityksessä.
+Toimit yrityksessäsi soveltaen aikaisempaa kokemustasi ja koulutuksen kautta saamaasi uutta osaamista. +Tavoitteenasi on työsopimus, osallistuessasi saat osaamistasi kehittävää koulutusta ja käytännön kokemusta

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -KOULUTUSKOKONAISUUS

Lähiosuus – yhteensä 26 päivää – koostuu monipuolisesta kokonaisuudesta liiketoiminnan kehittämisen aiheita. Saat lisävalmiuksia ja uutta osaamista kehittämisen tehtäviä ajatellen. Kouluttajamme ovat liiketoiminnan, digityökalujen, palvelumuotoilun ja kehittämismenetelmien asiantuntijoita. Koulutuksen päämodulit ovat:

YRITYSTEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, 2 PÄIVÄÄ
Digitalisaation vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin, kasvavan kilpailun haasteet, kansainvälinen kilpailu digiympäristöissä, liiketoimintamallien murros ja uudet mahdollisuudet, yrityksen toiminnan analysointi, datan tehokas hyödyntäminen uusien palvelujen kehittämisessä.

Modulin avainsanoja: digitaalinen transformaatio, kilpailuasetelmat, datan kerääminen ja analysointi
PROSESSIEN KUVAAMINEN JA VISUALISOINTI, 3 PÄIVÄÄ
Yrityksen prosessien kuvaaminen ja menetelmät, prosessien kuvaamisen työkalut – infograafit ja visualisointityökalut, mallintaminen. Muut työkalut prosessien kehittämisessä.

Modulin avainsanoja: prosessit, visualisointi.
PALVELUMUOTOILU, LEAN SERVICE CREATION, 4 PÄIVÄÄ
Palvelumuotoilun kokonaisuus; käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja suunnittelun menetelmät, strateginen kehittäminen – kehittämisroadmap, palvelukehitys digitaalisessa ympäristössä – yhteiskäyttäminen, kehitysportfolio ja sen hallinta, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), asiakas- ja ostopersoonien tunnistaminen.

Modulin avainsanoja: palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys, kehittämisroadmap, strateginen kehittäminen
KETTERÄ KEHITTÄMISEN MENETELMÄT, 2 PÄIVÄÄ
Ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus; lean service creation, growth hacking, ketterät menetelmät (Agile, Scrum), Ketterät menetelmät verkossa.

Modulin avainsanoja: ketterät menetelmä, Agile, Scrum, Growth Hacking.
DIGITYÖKALUJEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA, 4 PÄIVÄÄ
Digitaaliset työkalut tiimityöskentelyn, etätyön, sisäisen ja ulkoisen viestinnän, kansainvälisen toiminnan, asiakaspalvelun jne. toimintojen kehittämisessä. Markkinoinnin ja myynnin tehostamisen keinot ja työkalut, verkkokaupat ja myynnin kehittäminen. Datan lähteet ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. Digityökirja: yrityksen nykyisen toiminnan analyysi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen.

Modulin avainsanoja: digityökirja, etätyöskentelyn menetelmät, digityökalujen hyödyntäminen
KANSAINVÄLISTYMISHANKKEIDEN SUUNNITTELU, 2 PÄIVÄÄ
Kansainvälistymien osana yrityksen kasvustrategiaa; toteutuksen suunnittelu ja keinovalikoima, kohdemarkkinavalinta ja organisaation sisäisten valmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen kansainvälistymistä ajatellen. Monikulttuuristen tiimien johtaminen.

Modulin avainsanoja: kansainvälistyminen, kohdemarkkinavalinta
KEHITTÄMISPROJEKTIT; SUUNNITTELU JA TOTEUTUS, PROJEKTIKLINIKAT, 3 PÄIVÄÄ + PROJEKTIKLINIKAT
Projektiosaaminen, kehitysprojektien suunnittelun menetelmät, projektijohtaminen, projektien kuvaamisen menetelmät. Henkilökohtaiset projektiklinikat & asiantuntijoiden neuvonta omiin tehtäviisi tai koulutuksessa käsiteltyihin aiheisiin liittyen, henkilökohtaiset opiskelutehtävät.

Modulin avainsanoja: projektiosaaminen, kehitysprojektit
OSAAMISTASI TÄYDENTÄVÄT VERKKOKURSSIT, 4-6 PÄIVÄÄ
Verkkokurssit valituista täydentävistä teemoista (mm. tietotyön teemat).

Lähijaksot (mikäli mahdollisia) toteutetaan Lauttasaaren koulutustiloissamme turvallisuustekijät huomioiden. Tällä hetkellä koulutukset järjestetään verkkoluentoina ELY-keskuksen ohjeen mukaisesti.

Asiakaspalautetta aikaisemmista koulutuksistamme:

* Oikein hyvä ja kompakti kokonaisuus! Meillä on ollut yllättävän kiva porukka kasassa (tällä porukalla voisi hyvin pistää firman pystyyn, erilaista ja mielenkiintoista osaamista kullakin).

* Luennot oli tosi hyvin valmisteltuja ja sisällöltään selkeitä. Projekti-/palauteklinikka oli yksi koko koulutuksen parhaimmista anneista.

*Koulutus sujui hienosti – kaikki aiheet oli etukäteen tiedossa ja paljon lisämateriaalia oli tarjolla. Tykkäsin kaikista kouluttajista ja heillä kaikilla oli hyvä valmius vetää etäkoulutusta.

YRITYKSET MUKANA

Liiketoiminnan Kehittäjä F.E.C-koulutukseen osallistuu yrityksiä, joilla on tarve kehittämistoimiinsa liittyen uudelle tekijälle. Koulutukseen osallistuu joukko yrityksiä eri toimialoilta, esimerkkejä mukaan ilmoittautuneiden yritysten toimialoista ja tehtävistä:

1. Liikkumisen palvelukonseptit (Helsinki & Lahti) – uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen
2. Kangas- ja paperituotteet (Helsinki) – markkinoinnin kehittäminen
3. Kunnossapitopalvelut (Helsinki) – uusien palveluiden kehittäminen
4. Yrityskuvan ja johtamisen kehittämispalvelut (Espoo) – sisällöt, asiakas- ja kehitysprojektit
5. Digitaalisen näyttöteknologiaratkaisut (Helsinki) – verkkokaupan kehittäminen
6. Viihdeaplikaatiot (Helsinki) – markkinointi, hallinnointi
7. Terveysteknologiaratkaisut (Helsinki) – markkinoinnin kehittäminen
8. Autoalan palvelukonseptit (Vantaa) – kansainvälistymisprojekti
9. Elintarvikealan tuotteet (Helsinki) – jakelukanavakehitys, brändinrakennus
10. Tiedonhallinnan palvelut (Helsinki)
11. Digitaaliset palvelualustat asumisessa (Espoo) – järjestelmäprojektit
12. Digiratkaisut viihde- ja tapahtuma-alalla (Helsinki) – projektinhallinta
13. IoT-ratkaisuja teollisuudelle (Espoo) – palvelukehitys
14. Älykkäät kosteusmittausratkaisut (Helsinki) – toiminnanohjausjärjestelmäkehitys
15. SaaS -palveluyritys (Helsinki) – markkinointi/myyntikehitys
16. Vaatetusalan yritys – verkkokaupan kehitys
17. LVI-palveluyritys (Länsi-Uusimaa) – myynnin kehittäminen

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Tämä koulutus soveltuu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneelle työnhakijalle, jolla on esimerkiksi kaupallinen tai teknillinen taustakoulutus. Voit olla myös työskentelyn kautta pätevöitynyt liiketoiminnan osaaja.

Työkokemuksesi voi olla myynnin/markkinoinnnin, IT-palvelujen ja -ratkaisujen, kansainvälistymisen, kehittämisen ja konsultoinnin tai muun liike-elämän osa-alueen parista.

Lisätietoa saat soittamalla numeroon 010 299 7400.

HAKEMINEN, AIKATAULU & VALINNAT

Haku koulutukseen on tällä erää päättynyt, yritykset tekevät valintoja kesäkuun 2021 aikana.

Virallisen hakemuksen lisäksi sinun tulee lähettää cv/ansioluettelo ja saatekirje (tiivistys osaamisesta & tavoitteistasi) suoraan Target Partnersille osoitteeseen: pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Valinnat tapahtuvat yritysten toimesta – Target Partnersin asiakasyritykset tarkastelevat hakijoita ja omien haastattelujensa kautta tekevät valinnat. Hakuprosessiin hyväksytyt hakijat voivat halutessaan itsekin kartoittaa itselleen sopivaa yrityskumppania. Autamme tässä tarpeesi mukaan – koulutusta ja käytännön tekemistä sisältävä kokonaisuus voi avata sinulle pääsyn kiinnostavaan yritykseen ja työpaikkaan.

Koulutuksessa voit aloittaa yrityskumppanin vahvistuttua kesäkuussa 2021 tai viimeistään 9.8.2021. Koulutussopimuksen kesto on 120 arkipäivää laskettuna sovitusta aloituspäivästä.

Kesäkuussa 2021 aloittaville koulutukseen sisältyy lomajakso 19.7. – 23.7.2021.

Koulutusjaksot (verkkoluennot, lähijaksot, verkko-opiskelu) käynnistyvät tiiviisti viimeistään elokuun alussa.

LISÄTIETOA

Saat lisätietoa koulutuksesta ja valintaprosessista soittamalla arkisin klo 10 – 15 välisenä aikana Target Partnersin asiakaspalvelunumeroon: 010 299 7400