F.E.C-koulutusmalli - kokemuksia vuosien varrelta

TargetPartners+

F.E.C-mallinen työvoimakoulutus (Further Educated with Companeis) on ollut yksi, erityisesti Uudenmaan ELY-keskuksen, mutta myös muiden ELY-keskusten hankkima työvoimakoulutuksen toteutusmalli 2000-luvun alusta lähtien. Idea tässä työvoimakoulutuksen toteutusmallissa on tarjota työntekijätarpeita omaaville yrityksille ja korkeakoulutetuille & kokeneille työnhakijoille n. 6 kuukauden koulutussopimusjakso, jonka aikana työnhakija sekä toimii yrityksessä että kehittää osaamistaan asiantuntijakoulutuksessa.

F.E.C-koulutus käytännössä

F.E.C-koulutukselle on vakiintunut 120 arkipäivän kokonaiskesto, joka jakautuu käytännön työssäoppimiseen yrityksessä ja kouluttajan organisoimaan lähi- ja etäkoulutusosuuteen. Lähi- ja etäopiskelun laajuus vaihtelee 16-25 päivän välillä jolloin työssäoppimsen osuus on n. 100-95 arkipäivää.

F.E.C-koulutusten teemoja ovat olleet mm. myynti ja markkinointi, sähköinen markkinointi, projektinhallinta, kansainvälinen liiketoiminta, taloushallinto, digipalvelujen kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen. Teemat valikoituvat yritysten tarpeista ja yksittäiseen toteutukseen haetaan mukaan yrityksiä joille tarjolla oleva koulutusteema on ajankohtainen.

Kohteena korkeakoulutetut ja kokeneet työnhakijat

Toteutustemme kohteena ovat olleet erityisesti korkeakoulutetut ja kokeneet työnhakijat (toimihenkilö-, asiantuntija- tai päällikkötason tausta). Koulutusmalli tarjoaa tälle kohderyhmälle erinomaisen mahdollisuuden päästä tekemään yhteistyötä potentiaalisen tulevan työnantajan tehtävissä tai kehittämisen projektissa. Siirtyminen toiselle toimialalle voi tässä tapahtua joustavammin, samoin moni hakija kokee haluavansa muuttaa tehtävätasoa aiempaan verrattuna.

Vuosien saatossa olemme yhä uudelleen nähneet tilanteita, joissa osaava korkeakoulutettu työnhakija ei löydä seuraavaa työpaikkaansa, vaikka osaaminen olisi hyvällä tasolla ja motivaatio kunnossa. Työnhakija voi kokea olevansa ”liian kokenut” tai väärän ikäinen, tai häneltä saattaa puuttua viimeisin tieto esimerkiksi digitaalisista työkaluista ja toimintamalleista. Useilla on taustallaan pitkä ura yhden tai muutaman työnantajan tehtävissä, jolloin heidän työnhaun osaamisensa voi myös olla puutteellista – samoin kuin verkostot vähäisiä oman alan ulkopuolella.

Tässä tulevat F.E.C-koulutusmallin edut esiin. Kokenut työnhakija madaltaa kynnystä päästä sisään potentiaalisen työnantajan tehtäviin koulutussopimuksen kautta – tämä jakso antaa osapuolille mahdollisuuden hakea sopiva rooli ja tehtävätaso työnhakijalle sopivaksi. Kouluttajan roolissa toimivalle taholle tämä on erinomainen mahdollisuus tukea yksittäistä työnhakijaa ja antaa tälle tarvitsemaansa apua sopivan työpaikan löytämisessä. F.E.C-koulutus tarjoaa tälle myös yhden lisäkeinon työllistymisessä.

Koulutukseen sisältyvä lähiosuus antaa työnhakijalle päivityksen valitusta ajankohtaisesta liiketoiminnan teemasta ja tämä usein on se tekijä, joka lisää yrityksen kiinnostusta työnhakijaa kohtaan. Varsinkin digitalisoitumisen kautta syntyvää osaamisvajetta on pystytty koulutusten kautta kuromaan umpeen.

Kansainvälistymistä edistävistä työvoimakoulutuksista (sekä liikkeenjohdon koulutuksista) meillä on erityistä kokemusta. Näihin koulutuksiin on sisältynyt kansainvälinen opintomatka, joka käytännössä on ollut yritysten hyödynnettävissä koulutettavan kautta. Jakso on antanut mahdollisuuden hakea paikallisia yhteistyötahoja tai jopa asiakkaita. Opintojaksoilla on osallistuttu kohdealueen ammattitapahtumaan, messuille tai muuhun tapahtumaan sekä tutustuttu mm. yrityspalveluorganisaatioihin, jotka auttavat kansainvälistyvää yritystä.

Kokeneen työnhakijan etuja F.E.C-mallisessa koulutuksessa ovat A) Nopeampi sijoittuminen uuteen työhön – usein vielä uudelle toimialalle, B) osaamisen päivittäminen teemasta, joka on työllistävälle yritykselle ajankohtainen, ja C) Mahdollisuus näyttää osaamisensa ja soveltuvuutensa potentiaaliselle työnantajalle – ennen varsinaisen työsopimuksen solmimista.

F.E.C-malli hankintojen näkökulmasta

Kokemuksemme kattaa F.E.C-toteutuksia toiminnan alusta alkaen, tiivistettynä ja myös ELY-keskusten mittausten mukaan näiden koulutusten tulokset olleet erinomaisella tasolla ajatellen hankinnan kustannuksia vs. tuloksia (työllistävä vaikutus, koulutusten asiakaspalaute).

F.E.C-koulutusmalli on hankintojen näkökulmasta jopa edullinen toteutusmalli; noin 80% toteutuksen rahoituksesta katetaan yritysten maksuosuuksilla ja opiskelijatyöpäivähinta on vaihdellut 9 – 20 euron välillä. Yritysrahoitukseen perustuva kustannusrakenne varmistaa sen että toteutusten tulee olla koulutusteemoiltaan yrityksiä ja työnhakijoita kiinnostavia sekä vastata todelliseen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa toisaalta tulosten näkökulmasta myös erittäin korkeaa työllistymisprosenttia – lähes 80% osallistuneista työnhakijoista työllistyy F.E.C-koulutuksen aikana tai välittömästä sen jälkeen.

Onnistunut F.E.C-koulutustoteutus edellyttää aktiivista markkinointia työnhakijoille, sujuvaa asiakaspalveluprosessia, tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa, aktiivista yrityskeskustelua ja osaajatarpeiden määrittelyä yritysten kanssa, laadukasta koulutuskokonaisuutta ja osaavia valmentajia, työnhakijan osaamistasoa vastaavaa henkilökohtaista tukea ja neuvontaa sekä tehokasta yritysten ja työnhakijoiden yhteensaattamisen prosessia ennen koulutuksen käynnistymistä.

Lisätietoa Target Partnersilta: 010 299 7400