Tämä tietosuojaseloste kuvaa (EU) 2016/679 -asetuksen mukaisesti, miten Target Partners Finland Oy kerää, käsittelee ja suojaa palveluissaan saamiaan henkilötietoja.

Mitä tietoa keräämme ja miksi sitä keräämme?

Palvelujemme luonne määrittelee kerättävän tiedon ja henkilötietoja käsitellään vain laillisin perustein. Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilön työllistymisen, kouluttautumisen ja valmennuksen sekä palvelutuotantomme kannalta tärkeää tietoa, jota on esimerkiksi:

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja niiltä osin kuin ne ovat välttämättömiä palvelujemme toteuttamisessa. Kerättäviä tietoja ovat A) työllistymiseen, kouluttautumiseen sekä valmentautumiseen liittyvät tiedot B) lakisääteiseen velvollisuuteen perustuvat, viranomaismääräysten (lait, asetukset) mukaisiin tiedonantoihin, raportointiin ja kehittämistyöhön tarvittavat tiedot, D) asiakaspalvelun, viestinnän ja laskutuksen tiedot, E) palveluiden kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin ja F) www-sivujemme käytön analysoimiseen sekä G) palvelujemme suoramarkkinointiin sekä markkinointiviestinnän kampanjoiden toteuttamiseen liittyvät tiedot asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietojen lähteet

Saamme henkilötietoja palveluihimme rekisteröityneeltä asiakkaalta, joita tämä palvelusta riippuen meille antaa. Tietoa on mahdollista saada myös työvoimahallinnon, suosittelijoiden sekä valmentajien ja kouluttajien kautta.

Tietojen käsittely ja luovutus, arkaluonteiset tiedot

Tietoja luovutetaan henkilöasiakkaan luvalla asiakasyrityksille ja -organisaatioille, jotka hakevat palvelujemme kautta uutta henkilöstöä tai ovat mukana valmennuksessa tai koulutuksessa. Tietoja luovutetaan lakisääteisesti ELY-keskuksille ja työvoimahallintoon. Tietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstö sekä soveltuvin osin prosessiin liittyvät alihankintatahot. Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaista tietoa, josta ilmenee mm. etninen alkuperä, terveydentila, uskonnollinen vakaumus tms. Mikäli saamme arkaluonteisia tietoja, niitä ei missään tapauksessa luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianosaisen suostumusta.

Tietojen säilytys ja päätöksenteko, tietojen suojaaminen

Säilytämme tietoja osin EU:n talousalueen ulkopuolella (Yhdysvallat) mikäli palveluntarjoajamme sijaitsee ko. alueella. Ko. palveluntarjoajat ovat laadukkaita ja tunnettuja sekä tietosuojastaan huolehtivia palveluntarjoajia. Suojaamme tiedot asianmukaisin menetelmin ja välinein.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen säilytys

Rekisteröity voi halutessaan saada vahvistuksen henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa hänestä kerätyt tiedot, saada tietonsa poistettua ja varmistaa ettei tietoja enää tämän jälkeen ole, tarkistaa tietojen paikkansapitävyys ja mahdollisuus oikaista virheellinen tieto, pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä perustellun syyn vuoksi sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyssä ilmenneestä virheestä.

Rekisteröity voi lähettää rekisterinpitäjälle pyynnön sähköpostitse tai postitse. Rekisterinpitäjä on velvollinen toimimaan pyynnön mukaisesti 30 vuorokauden kuluessa pyynnön saamisesta. Mikäli henkilötiedot pyydetään poistamaan, poistetaan ne niiltä osin, kun ne eivät kuulu viranomaismääräysten perusteella säilytettäviin.

Poistamme kaikki kerätyt henkilötiedot (pl. viranomaismääräysten puolesta säilytettäväksi määriteltyihin tietoihin) 2 vuoden kuluessa palvelun päättymisestä, mikäli henkilö ei tätä ennen erikseen pyydä tietojen poistamista.

Verkkosivut ja evästeet

Verkkosivuillamme vierailevan käyttäjän/tietokoneen tietoja voidaan kerätä evästeiden tms. tekniikoiden avulla. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja niitä käytetään sivustolla vierailevien käyttäjien laskemiseksi ja tunnistamiseksi. Voit halutessasi estää evästeiden käytön sekä tyhjentää evästeet käyttämäsi selaimesi asetuksista.

Miten tietoja käytetään suoramarkkinointiin?

Henkilötietoja voidaan käyttää yrityksen omien palvelujen markkinointiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi-, etämyynti-, mielipidetutkimus- tms. tarkoituksiin. Rekisteröityneellä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten.

Tietosuojaseloste ja muutokset

Tiedotamme tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista selosteen lopussa.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Target Partners Finland Oy
Y-tunnus: 1065767-1

Postiosoite:

Itälahdenkatu 22A, FI-00120 Helsinki

Tietosuojavastaava:

Pasi Kinnunen

Sähköposti: pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Seloste ja muutokset

Versio 1/5/2020.