Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä F.E.C

Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä F.E.C-koulutus on suunnattu Sinulle, jonka aikaisempi kokemus tai työnhaun tavoite liittyy esimerkiksi markkinointiin, verkkoliiketoimintaan ja verkkokauppoihin, myyntiin, vienti- tai tuontitoimintaan, liiketoiminnan kehittämiseen, kumppaniverkoston rakentamiseen, tiiminhallintaan ja -johtamiseen, kansainväliseen alihankintaan, konsultointiin, teknologiatuotteiden kaupallistamiseen tai palvelujen kehittämiseen. Olet tällä hetkellä hakemassa töitä ja kiinnostunut kehittämään osaamistasi kouluttautumalla.

Target Partnersin F.E.C-koulutuksen kesto on 120 arkipäivää, johon sisältyvän lähiosuuden laajuus on yhteensä 26 päivää. Lähiosuudessa lisäät osaamistasi kansainvälisen liiketoiminnan & kehittämisen moderneista ja myös perinteisistä menetelmistä. Lähiosuus sisältää verkostoitumis- ja kontaktinhakumatkan Saksaan (Berliini) syksyllä 2022.

Tämä työvoimakoulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja työhallinnon kanssa. Target Partnersin asiantuntijoilla on 25 vuoden kokemus yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä edistävien palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Saat mahdollisuuden sekä kouluttautua että lisätä käytännön työkokemustasi
+ Koulutuksessa kehität osaamistasi ja verkostoidut
+ Tavoitteenasi on työsopimus koulutuksen päätteeksi

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -KOULUTUS

Lähiosuus koostuu monipuolisesta kokonaisuudesta kansainvälisen liiketoiminnan & kehittämisen aiheita. Kouluttajamme ovat kansainvälisen ja verkkoliiketoiminnan sekä kehittämistoiminnan asiantuntijoita, joilta saat myös tukea koulutuksenaikaisiin tehtäviin omien tarpeittesi mukaisesti.

Koulutuksen teemat ja sisältö:

1. YRITYSTEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Digitalisaation vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin, kasvavan kilpailun haasteet, kansainvälinen kilpailu digiympäristöissä, liiketoimintamallien murros ja uudet mahdollisuudet, yrityksen toiminnan analysointi, datan tehokas hyödyntäminen uusien palvelujen kehittämisessä.
2. KOHDEMARKKINAN MÄÄRITTELY, ASIAKASPOLKU & LEAN SERVICE CREATION (2 pv)
Yrityksen kohdemarkkinan ja -asiakkaiden määrittely. Asiakkaan ostopolku – erityisesti ostopolku digitaalisissa kanavissa. Lean service creation – ketterä, iteroiva kehittämisen tapa.
3. OMAN ORGANISAATION KYVYKKYYDET JA PALVELUMUOTOILU
Oman organisaation kyvykkyydet. Palvelumuotoilun ideologia ja työkalut; käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja suunnittelun menetelmät, strateginen kehittäminen – kehittämisroadmap, palvelukehitys digitaalisessa ympäristössä – yhteiskehittäminen, kehittämisportfolio ja sen hallinta, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), asiakas- ja ostopersoonien tunnistaminen ja pääviestit.
4. TUOTTEISTAMISPROJEKTIT; SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Kehittämisprojektien hallinta; tuotteistus ja ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus. Ketterät menetelmät verkossa, virtuaalitiimien johtaminen kansainvälisessä ympäristössä.
5. MARKKINOINTISTRATEGIA JA -SUUNNITELMA
Digitaaliset työkalut tiimityöskentelyn, etätyön, sisäisen ja ulkoisen viestinnän tms. kehittämisessä. Markkinoinnin ja myynnin tehostamisen työkalut, verkkokaupat ja myynnin kehittäminen. Datan lähteet ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
6. PROSESSIEN KUVAAMINEN JA VISUALISOINTI, ASIAKASKUUNTELU JA ASIAKKUUSPROSESSIT, IT-KOKONAISARKKITEHTUURI
Oman organisaation prosessiarkkitehtuuri ja sen visualisointi. Painopiste asiakaskuuntelussa ja asiakkkuusprosesseissa. Kyvykkyyksien kehittäminen (prosessit, osaaminen, tietojärjestelmät). IT-kokonaisarkkitehtuuri, järjestelmät ja dataentiteetit.
7. VERKKOKAUPAT JA MARKKINAPAIKAT
Verkkokauppa-alustan valinta ja -käyttöönoton projektointi. Tuotekuvaukset hakukoneoptimointiin ja kohderyhmäkohtaisesti. Verkkokaupan tukiprosessit (taloushallinto, varastointi, logistiikka). Globaalit markkinapaikat oman verkkokaupan vaihtoehtona tai lisänä.
8. DIGITAALISET MARKKINOINTI- JA MYYNTIKANAVAT
Yleisimmät digimarkkinointikanavat, sisällöntuotanto, kampanjat, hakukonemainonta, web-analytiikka, myynnin edistämisen digitaaliset keinot.
9. GO-TO-MARKET JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
Jälleenmyyntikanavat, go-to-market -aktiviteetit, asiakkuuksien johtamisen perusteet; segmentointi, elinkaari, hoitomallit, asiakkuussuunnittelu, salkunhallinta.
10. KONTAKTI- JA VERKOSTOITUMISMATKA SAKSA (BERLIINI)
Verkostoitumis- ja kontaktinhakumatka, liiketoimintamahdollisuudet, verkostot, kokemukset liiketoiminnan käynnistämisestä alueella, yrityskohtaiset toimeksiannot.
11. TIETOTYÖOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Sovelto EASY-tietotyöosaamisen kehittämisen oppimisalusta käytössäsi.

Lähijaksot toteutetaan luokka- ja verkkokoulutusten yhdistelmänä. Luokkakoulutukset toteutetaan moderneissa koulutustiloissamme Lauttasaaressa. Tilojen yhteydessä on ilmainen pysäköinti, tilat ovat myös hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä (bussi, metro).

Verkostoitumisen ja kontaktien haun opintomatka Saksaan Berliiniin toteutetaan syksyllä (alustavasti lokakuun ensimmäisellä viikolla). Jakson ohjelma, matkat sekä perustasoinen majoitus (2 hh) sisältyy koulutukseen osallistumiseen.

Asiakaspalautetta aikaisemmista koulutuksistamme:

* Oikein hyvä ja kompakti kokonaisuus! Meillä on ollut yllättävän kiva porukka kasassa (tällä porukalla voisi hyvin pistää firman pystyyn, erilaista ja mielenkiintoista osaamista kullakin).

* Luennot oli tosi hyvin valmisteltuja ja sisällöltään selkeitä. Projekti-/palauteklinikka oli yksi koko koulutuksen parhaimmista anneista.

*Koulutus sujui hienosti – kaikki aiheet oli etukäteen tiedossa ja paljon lisämateriaalia oli tarjolla. Tykkäsin kaikista kouluttajista ja heillä kaikilla oli hyvä valmius vetää etäkoulutusta.

YRITYKSET JA KEHITTÄMISEN TARPEET

Kansainvälisen liiketoiminnnan kehittäjä F.E.C-koulutuksen valintaprosessiin osallistuu kymmeniä Uudenmaan alueella sijaitsevia yrityksiä, joille jokaiselle kartoitamme työnhakijoista sopivaa henkilöä heidän tehtäviinsä. Tehtävien pääpaino on kansainvälistymisessä ja siihen liittyvässä kehittämistoiminnassa – yrityksen valmiuksien analysoinnissa, asiakasprosessien kehittämisessä yms.

Yritykset hakevat sopivia henkilöitä mm. verkkokaupan ja -liiketoiminnan kehittämiseen, vientiprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen, kansainvälisen alihankinnan tehostamiseen/kehittämiseen, kansainväliseen markkinointiin, asiakastoimintaan ja myyntiin tms. tarpeeseen.

Mikäli haet koulutukseen, voidaan myös yhdessä ideoida sinulle sopivaa yrityskumppania. Yrityksen tulee lähtökohtaisesti sijaita Uudenmaan alueella ja olla sellainen, jolla ei ole lomautuksia tällä hetkellä eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvia irtisanottuja.

Yritysten ohella osallistua voivat myös järjestöt ja muut organisaatiot, joilla on sopivaa kehittämisen tehtävää tarjolla sekä mahdollisuus palkkaamiseen koulutuksen jälkeen.

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU?

Tämä koulutus on suunnattu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneelle, jolla on kaupallinen tai teknillinen koulutus (amk/kk) ja työkokemusta. Vaihtoehtoisesti olet pätevöitynyt työtehtävien kautta toimihenkilö-, asiantuntija- tai päällikkötason tehtäviin. Koulutukset toteutetaan suomen kielellä; sinulla tulee olla riittävä suomen kielitaito. Työskentelet lisäksi englannilla, muu kielitaito on eduksi.

Lisätietoa saat soittamalla Target Partnersin asiakaspalvelunumeroon 010 299 7400.

HAKUOHJEET

Haku koulutukseen on päättynyt (2.6.2022).

Target Partners on yhteydessä jatkoprosessiin hyväksyttyihin hakijoihin. Tästä jälkeen käynnistyy sopivan yrityskumppanin haku hakijakohtaisesti.

Hakijan tulee lähettää CV/ansioluettelo ja saatekirje (tiivistys osaamisestasi & työnhaun tavoitteistasi) Target Partnersille osoitteeseen: pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Koulutuksessa voi aloittaa yrityskumppanin löydyttyä kesäkuussa tai viimeistään elokuun 2022 alussa.

Yrityskumppanin kanssa solmitaan palkaton koulutussopimus, jonka kesto on 120 arkipäivää sisältäen 5 arkipäivän lomajakson (syyslomavko). Osallistuja saa tänä aikana henkilökohtaista etuuttaan (kassa/kela) sekä ylläpitokorvausta. Tarkista etuuksiesi taso maksajalta ennen koulutukseen hakeutumista.

LISÄTIETOA

Saat lisätietoa soittamalla Target Partnersin asiantuntijoille.

Soita arkisin klo 9 – 15 välisenä aikana asiakaspalvelunumeroomme: 010 299 7400