Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä F.E.C

TargetPartners+

Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä F.E.C-koulutus on suunnattu Sinulle, joka olet tällä hetkellä työnhakijana ja tähtäät kansainvälisiin ja / tai liiketoiminnan kehittämistä sisältäviin tehtäviin.

Haet seuraavaa työpaikkaasi esimerkiksi markkinointiin, verkkoliiketoimintaan/verkkokauppoihin, myyntiin ja asiakkuustoimintaan, kumppaniverkoston rakentamiseen, tiiminhallintaan, hankintoihin, konsultointiin, tuotteiden kaupallistamiseen tai palvelujen kehittämiseen liittyen. Sinua kiinnostaa samalla osaamisesi kehittäminen ja päivittäminen moderneista digitaalisista menetelmistä ja työkaluista.

Target Partnersin F.E.C-koulutus on 120 arkipäivän kokonaisuus, joka sisältää osaamista kehittävän 26 päivän koulutuskokonaisuuden (lähiosuus) ja yrityksessä tapahtuvan toimimisen, yhteensä 94 päivää. Lähiosuus sisältää 4-5 päivän verkostoitumisjakson Saksassa.

Tämä F.E.C-mallin mukainen työvoimakoulutus toteutetaan Uudenmaan ELY-keskuksen hankintana yhteistyössä työhallinnon kanssa. Target Partnersin asiantuntijoilla on yli 25 vuoden kokemus yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä edistävien koulutuspalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT SINULLE, JOKA HAET TÖITÄ

+ Saat sekä uutta osaamista että käytännön työkokemusta koulutuksen aikana – tavoitteenasi on työsopimus koulutuksen kautta.
+ Lähiosuudessa (laajuus 26 päivää) digitalisaation ja kehittämisen ammattilaiset kasvattavat osaamistasi ja ovat tukena tehtävissäsi – opintomatka antaa mahdollisuuden verkostoitua ja kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia kohdealueella
+ Target Partnersin F.E.C-koulutus on vaihtoehtoinen työnhakukanava; urasuunnan vaihtaminen, toimialamuutos tai muu henkilökohtainen uratavoite voi olla helpommin toteutettavissa tämän kautta. Mukana olevat yritykset hakevat tätä kautta itselleen sopivaa uutta työntekijää – koulutussopimus antaa mahdollisuuden myös sisäisesti perehdyttää ja kouluttaa henkilöä laajemmin uusiin tehtäviin.

KOULUTUSTEEMAT (LÄHIOSUUS)

Koulutuksen lähiosuus koostuu monipuolisesta kokonaisuudesta kansainvälisen liiketoiminnan & kehittämisen aiheita. Kouluttajamme ovat alansa asiantuntijoita, joilta saat tukea tehtäviin ja oppimiseen.

Koulutuksen modulit ja keskeinen sisältö:

1. YRITYSTEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Digitalisaation vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin, kasvavan kilpailun haasteet, kansainvälinen kilpailu digiympäristöissä, liiketoimintamallien murros ja uudet mahdollisuudet, yrityksen toiminnan analysointi, datan tehokas hyödyntäminen uusien palvelujen kehittämisessä.
2. KOHDEMARKKINAN MÄÄRITTELY, ASIAKASPOLKU & LEAN SERVICE CREATION
Yrityksen kohdemarkkinan ja -asiakkaiden määrittely. Asiakkaan ostopolku – erityisesti ostopolku digitaalisissa kanavissa. Lean service creation – ketterä, iteroiva kehittämisen tapa.
3. OMAN ORGANISAATION KYVYKKYYDET JA PALVELUMUOTOILU
Oman organisaation kyvykkyydet. Palvelumuotoilun ideologia ja työkalut; käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja suunnittelun menetelmät, strateginen kehittäminen – kehittämisroadmap, palvelukehitys digitaalisessa ympäristössä – yhteiskehittäminen, kehittämisportfolio ja sen hallinta, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), asiakas- ja ostopersoonien tunnistaminen ja pääviestit.
4. TUOTTEISTAMISPROJEKTIT; SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Kehittämisprojektien hallinta; tuotteistus ja ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus. Ketterät menetelmät verkossa, virtuaalitiimien johtaminen kansainvälisessä ympäristössä.
5. MARKKINOINTISTRATEGIA JA -SUUNNITELMA
Digitaaliset työkalut tiimityöskentelyn, etätyön, sisäisen ja ulkoisen viestinnän tms. kehittämisessä. Markkinoinnin ja myynnin tehostamisen työkalut, verkkokaupat ja myynnin kehittäminen. Datan lähteet ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
6. PROSESSIEN KUVAAMINEN JA VISUALISOINTI, ASIAKASKUUNTELU JA ASIAKKUUSPROSESSIT, IT-KOKONAISARKKITEHTUURI
Oman organisaation prosessiarkkitehtuuri ja sen visualisointi. Painopiste asiakaskuuntelussa ja asiakkkuusprosesseissa. Kyvykkyyksien kehittäminen (prosessit, osaaminen, tietojärjestelmät). IT-kokonaisarkkitehtuuri, järjestelmät ja dataentiteetit.
7. VERKKOKAUPAT JA VERKON MARKKINAPAIKAT
Verkkokauppa-alustat ja käyttöönottoprojektit. Tuotekuvaukset hakukoneoptimointiin ja kohderyhmäkohtaisesti. Verkkokaupan tukiprosessit (taloushallinto, varastointi, logistiikka). Globaalit markkinapaikat verkkokaupan vaihtoehtona tai lisänä.
8. DIGITAALISET MARKKINOINTI- JA MYYNTIKANAVAT
Digimarkkinointikanavat, sisällöntuotanto, kampanjat, hakukonemainonta, web-analytiikka, myynnin edistämisen digitaaliset keinot, alueellinen kohdentaminen kv-markkinoilla.
9. GO-TO-MARKET JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
Jälleenmyyntikanavat, go-to-market -aktiviteetit, asiakkuuksien johtamisen perusteet; segmentointi, elinkaari, hoitomallit, asiakkuussuunnittelu, salkunhallinta.
10. KONTAKTI- JA VERKOSTOITUMISMATKA SAKSA (Berliini)
Verkostoitumis- ja kontaktimatka (n. 4-5 pv); kokemukset ja vinkit ko. alueelle tähtäävälle yritykselle, tukipalvelut, ajankohtaiset messu- ja ammattitapahtumat, yrityskohtaiset toimeksiannot ja kontaktinhaku.

Lähijaksot toteutetaan luokka- ja verkkokoulutusten yhdistelmänä. Luokkakoulutukset toteutetaan moderneissa koulutustiloissamme Lauttasaaressa. Tilojen yhteydessä on ilmainen pysäköinti, tilat ovat myös hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä (bussi, metro).

Verkostoitumisen opintomatka Saksaan toteutetaan keväällä/kesällä 2023. Jakson ohjelma, matkat sekä perustasoinen majoitus (2 hh) sisältyvät koulutukseen osallistumiseen.

Koulutus antaa sinulle uutta osaamista moderneista digitaalisista työkaluista kansainvälisessä liiketoiminnassa.

YRITYKSET JA HENKILÖTARPEET

Valintaprosessiin osallistuu suuri joukko Uudenmaan alueella sijaitsevia yrityksiä, joilla kullakin on yksilöllinen tarve uudelle henkilölle. Kukin yritys hakee itselleen sopivaa henkilöä tehtäviinsä, osalla tehtävät painottuvat kehittämiseen ja osalla kansainvälistymiseen. Kukin hakija voi myös itse ideoida ja lähestyä itselleen sopivaa yritystä omien kiinnostusten pohjalta. TE-toimisto hyväksyy osallistuvat yritykset mukaan valintaprosessiin.

Yrityksillä on ollut mm. seuraavanlaisia tehtäviä tämän koulutuksen puitteissa: kansainväliseen verkkokaupan perustamiseen liittyvän liiketoimintaselvityksen laatiminen, yrityksen hankintatoimen kehittäminen, uusien tuotteiden kartoittaminen tuontitoiminnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä, myyntikanavien kehittäminen ja kansainvälistymismahdollisuuksien kartoitus, laatujärjestelmän kehittäminen.

Esimerkkejä akuuteista yritysten tarpeista keväällä 2023:

Rakennusalan tuoteyritysMyynti ja asiakkuudet, kansainvälistymissuunnitelma
Elintarvikealan yritysVienti- ja tuontitoiminta (Ruotsi)
KoulutusyritysDigitaalinen markkinointi & liiketoimintakehitys
OptiikkatuoteyritysKansainvälinen myynti ja markkinointi
KuluttajatuoteyritysVerkkokaupan kehitys
KiinteistöpalveluyritysKansainvälistyminen (Ruotsi), ICT-kehittäminen
Waste management -yritysKansainvälinen myynti (Norja)
OhjelmistoyritysMyynti / kansainvälinen myynti, kehitystoiminta
OhjelmistoyritysMyynti ja markkinointi (Saksa)
Liikkeenjohdon konsultointiDigipalvelukehitys, asiakastoiminta
YrityskehityspalvelutAsiakkuustoiminta Pohjoismaissa
TerveysteknologiayritysKansainvälistymisprojekti
Datatalouden kehitysyritysKehittäminen ja myyntitoiminta, Saksa
Ohjelmistoyritys (medical)Asiakkuustoiminta, business development
TekoälyratkaisutAsiakkuustoiminnan kehittäjä
TeollisuuskemikaalitLaatujärjestelmäprojekti
AkustiikkaratkaisutKansainvälistyminen (Eurooppa)
Elektroniikka-alan ratkaisutKansainvälinen myynti
PaikkatietoratkaisutMyyntitoiminta
Logistiikka-alan ohjelmistotDigimarkkinointi

Valintaprosessiin osallistuu Target Partnersin kautta n. 40 Uudenmaan alueella toimivaa yritystä, joista jokaisella on yksilöllinen henkilötarve ja kriteerit.

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Tämä koulutus on suunnattu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneille, ensisijaisesti Uudenmaan alueella asuville työnhakijoille. Taustakoulutuksesi on kaupallinen tai teknillinen, ja sinulla voi olla muutaman vuoden työkokemus tai vaihtoehtoisesti olet jo pitkään työelämässä toiminut, uutta suuntaa hakeva.

Koulutukset toteutetaan suomen kielellä; sinulla tulee olla riittävä suomen kielitaito. Työskentelet lisäksi englannilla, muu kielitaito on eduksi.

Soita meille mikäli haluat keskustella soveltuvuudestasi tähän koulutukseen, asiakaspalvelunumero 010 299 7400 tai suorat numerot 040 524 3293 tai 040 589 8284.

HAKEMINEN JA VALINNAT

Haku koulutukseen on käynnissä Työmarkkinatori -sivujen kautta (Haussa oleva työvoimakoulutus, koulutusnumero 711713). Koulutushakemus tulee jättää sivujen kautta (tai paperisena TE-toimistossa). Huomioi että osallistuja saa tänä aikana henkilökohtaista etuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä ylläpitokorvausta. Tarkista aina etuuksiesi taso maksajalta ennen koulutukseen hakeutumista.

Kun teet hakemuksen TE-toimistolle, lähetä samalla CV/ansioluettelo ja tiivis saate (yleinen teksti osaamisestasi ja tavoitteistasi) suoraan Target Partnersille osoitteeseen: pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Haku- ja valintaprosessi etenee seuraavasti:

A) Hakemuksia käsitellään viikoittain TE-toimistossa, Target Partners ottaa yhteyttä jatkovalintaan hyväksyttyihin hakijoihin ja ohjeistaa jatkoprosessista

B) Yrityskumppanin haku käynnistyy heti; Target Partners esittelee hakijoita asiakasyrityksilleen & hakijat kartoittavat itselleen sopivaa yrityskumppania mukaan koulutukseen

C) Koulutuksen voi aloittaa heti sopivan yrityskumppanin löydyttyä

Koulutuksen kokonaiskesto on aina 120 arkipäivää + lomajakso ja tämä lasketaan sovitusta aloittamisen ajankohdasta.

LISÄTIETOA

Saat lisätietoa soittamalla Target Partnersille. Etuuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä TE-toimistoon tai etuuden maksajaan (kassa/kela).

Soita asiakaspalvelunumeroomme arkisin 9-15: 010 299 7400 tai koulutuksen vastuuhenkilölle Pasi Kinnunen, 040 524 3293.

Asiakaspalautetta aikaisemmista koulutuksistamme:

* Oikein hyvä ja kompakti kokonaisuus! Meillä on ollut yllättävän kiva porukka kasassa (tällä porukalla voisi hyvin pistää firman pystyyn, erilaista ja mielenkiintoista osaamista kullakin).

* Erinomaiset opettajat, erinomainen koulutus ja erinomainen vertaisryhmä! Osallistuisin mielelläni uudestaankin!

* Target Partners on hoitanut koulutuksen hyvin ja on ollut aina hyvin tavoitettavissa vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja auttanut kurssiin liittyvän yrityspaikan haussa. Kaikki kurssiin liittyvät asiat on tiedotettu ajallaan ja hyvin. Suosittelen Target Partnersin käyttämistä tällaisissa koulutuksissa. Kaikki hoidettu ammattitaidolla.

* Luennot oli tosi hyvin valmisteltuja ja sisällöltään selkeitä. Projekti-/palauteklinikka oli yksi koko koulutuksen parhaimmista anneista.

*Koulutus sujui hienosti – kaikki aiheet oli etukäteen tiedossa ja paljon lisämateriaalia oli tarjolla. Tykkäsin kaikista kouluttajista ja heillä kaikilla oli hyvä valmius vetää etäkoulutusta.