Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä F.E.C

Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä F.E.C-koulutus sopii Sinulle, joka tähtäät kansainvälisiin ja/tai liiketoiminnan kehittämistä sisältäviin tehtäviin. Haet seuraavaa työpaikkaasi markkinointiin, verkkoliiketoimintaan/verkkokauppoihin, myyntiin, vienti- tai tuontitoimintaan, kumppaniverkoston rakentamiseen, tiiminhallintaan ja -johtamiseen, kansainväliseen hankintaan, konsultointiin, tuotteiden kaupallistamiseen tai palvelujen kehittämiseen liittyen. Työnhaun ohella sinua kiinnostaa osaamisesi kehittäminen ja päivittäminen.

Target Partnersin tarjoama F.E.C-koulutus on 120 arkipäivän kokonaisuus, joka sisältää osaamistasi kehittävän 26 päivän koulutuskokonaisuuden (lähiosuus) ja yrityksessä tapahtuvan perehtymisen ja toimimisen, yhteensä 94 päivää. Lähiosuus sisältää opintojakson Saksassa (Berliini) keväällä 2023.

Tämä F.E.C-mallin mukainen työvoimakoulutus toteutetaan Uudenmaan ELY-keskuksen hankintana yhteistyössä työhallinnon kanssa. Target Partnersin asiantuntijoilla on yli 25 vuoden kokemus yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä edistävien koulutuspalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Saat uutta osaamista ja käytännön työkokemusta koulutuksen aikana – tavoitteena työsopimus
+ Lähiosuudessa digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset kasvattavat osaamistasi ja ovat tukenasi tehtävissäsi, kansainvälinen opintomatka antaa mahdollisuuden edistää yrityksesi toimintaa kohdealueella tai lisätä omia verkostojasi ja osaamistasi
+ Target Partnersin F.E.C-koulutus on vaihtoehtoinen työnhakukanava; urasuunnan vaihtaminen, toimialamuutos tai muu henkilökohtainen uratavoite voi olla helpommin toteutettavissa tämän kautta

KOULUTUS

Lähiosuus koostuu monipuolisesta kokonaisuudesta kansainvälisen liiketoiminnan & kehittämisen aiheita. Kouluttajamme ovat alan asiantuntijoita, saat heiltä myös tukea tehtäviisi ja oppimiseesi.

Koulutuksen teemat ja sisältö:

1. YRITYSTEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Digitalisaation vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin, kasvavan kilpailun haasteet, kansainvälinen kilpailu digiympäristöissä, liiketoimintamallien murros ja uudet mahdollisuudet, yrityksen toiminnan analysointi, datan tehokas hyödyntäminen uusien palvelujen kehittämisessä.
2. KOHDEMARKKINAN MÄÄRITTELY, ASIAKASPOLKU & LEAN SERVICE CREATION
Yrityksen kohdemarkkinan ja -asiakkaiden määrittely. Asiakkaan ostopolku – erityisesti ostopolku digitaalisissa kanavissa. Lean service creation – ketterä, iteroiva kehittämisen tapa.
3. OMAN ORGANISAATION KYVYKKYYDET JA PALVELUMUOTOILU
Oman organisaation kyvykkyydet. Palvelumuotoilun ideologia ja työkalut; käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja suunnittelun menetelmät, strateginen kehittäminen – kehittämisroadmap, palvelukehitys digitaalisessa ympäristössä – yhteiskehittäminen, kehittämisportfolio ja sen hallinta, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), asiakas- ja ostopersoonien tunnistaminen ja pääviestit.
4. TUOTTEISTAMISPROJEKTIT; SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Kehittämisprojektien hallinta; tuotteistus ja ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus. Ketterät menetelmät verkossa, virtuaalitiimien johtaminen kansainvälisessä ympäristössä.
5. MARKKINOINTISTRATEGIA JA -SUUNNITELMA
Digitaaliset työkalut tiimityöskentelyn, etätyön, sisäisen ja ulkoisen viestinnän tms. kehittämisessä. Markkinoinnin ja myynnin tehostamisen työkalut, verkkokaupat ja myynnin kehittäminen. Datan lähteet ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
6. PROSESSIEN KUVAAMINEN JA VISUALISOINTI, ASIAKASKUUNTELU JA ASIAKKUUSPROSESSIT, IT-KOKONAISARKKITEHTUURI
Oman organisaation prosessiarkkitehtuuri ja sen visualisointi. Painopiste asiakaskuuntelussa ja asiakkkuusprosesseissa. Kyvykkyyksien kehittäminen (prosessit, osaaminen, tietojärjestelmät). IT-kokonaisarkkitehtuuri, järjestelmät ja dataentiteetit.
7. VERKKOKAUPAT JA MARKKINAPAIKAT
Verkkokauppa-alustan valinta ja -käyttöönoton projektointi. Tuotekuvaukset hakukoneoptimointiin ja kohderyhmäkohtaisesti. Verkkokaupan tukiprosessit (taloushallinto, varastointi, logistiikka). Globaalit markkinapaikat oman verkkokaupan vaihtoehtona tai lisänä.
8. DIGITAALISET MARKKINOINTI- JA MYYNTIKANAVAT
Yleisimmät digimarkkinointikanavat, sisällöntuotanto, kampanjat, hakukonemainonta, web-analytiikka, myynnin edistämisen digitaaliset keinot.
9. GO-TO-MARKET JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
Jälleenmyyntikanavat, go-to-market -aktiviteetit, asiakkuuksien johtamisen perusteet; segmentointi, elinkaari, hoitomallit, asiakkuussuunnittelu, salkunhallinta.
10. KONTAKTI- JA VERKOSTOITUMISMATKA SAKSA (BERLIINI)
Verkostoitumis- ja kontaktinhakumatka (n. 4-5 pv); Saksassa/Berliinissä toimivien suomalaisyritysten kokemukset ja vinkit alueelle tähtäävälle yritykselle, yritysten tukipalveluorganisaatiot ja heidän tarjoama (mm. Business Finland), ajankohtaiset messu- ja ammattitapahtumat, omat / yrityskohtaiset toimeksiannot.
11.LIIKETOIMINTA- / TIETOTYÖOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Verkkokoulutukset itseopiskeluna.

Lähijaksot toteutetaan luokka- ja verkkokoulutusten yhdistelmänä. Luokkakoulutukset toteutetaan moderneissa koulutustiloissamme Lauttasaaressa. Tilojen yhteydessä on ilmainen pysäköinti, tilat ovat myös hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä (bussi, metro).

Verkostoitumisen opintomatka Saksaan Berliiniin toteutetaan huhti-/toukokuussa 2023. Jakson ohjelma, matkat sekä perustasoinen majoitus (2 hh) sisältyy koulutukseen osallistumiseen.

Asiakaspalautetta aikaisemmista koulutuksistamme:

* Oikein hyvä ja kompakti kokonaisuus! Meillä on ollut yllättävän kiva porukka kasassa (tällä porukalla voisi hyvin pistää firman pystyyn, erilaista ja mielenkiintoista osaamista kullakin).

* Luennot oli tosi hyvin valmisteltuja ja sisällöltään selkeitä. Projekti-/palauteklinikka oli yksi koko koulutuksen parhaimmista anneista.

*Koulutus sujui hienosti – kaikki aiheet oli etukäteen tiedossa ja paljon lisämateriaalia oli tarjolla. Tykkäsin kaikista kouluttajista ja heillä kaikilla oli hyvä valmius vetää etäkoulutusta.

YRITYKSET JA KEHITTÄMISEN TARPEET

Valintaprosessiin osallistuu suuri joukko Uudenmaan alueella sijaitsevia yrityksiä, joilla kullakin on yksilöllinen tarve uudelle henkilölle.

Yritykset hakevat sopivia henkilöitä mm. kansainväliseen myyntiin, markkinointiin, verkkoliiketoiminnan kehittämiseen, vientiprojekteihin, kansainvälisiin hankintoihin, ostotoimintaan, asiakkuustoimintaan tms. Yrityksen kohdemarkkina on aina yksilöllinen, osalla Saksa kiinnostava ja osalla muut alueet.

Esimerkkejä yrityksistä (toimiala), joille haemme sopivaa henkilöä koulutuksen kautta:

MarkkinointipalvelutKansainvälistymisen operaatiot
OptiikkatuoteyritysKv-myynti, -markkinointi ja asiakkuustoimet
IT-palveluorganisaatioHallinto-osaaminen ja kehittäminen
Muovialan yritysVienti Saksaan
VaikuttajamarkkinointipalvelutAsiakkuustoiminta
ToimitilateknologiaratkaisutRatkaisumyynti, tilakonsultointi
MonialatoimintaKansainvälisen hankinnan projektit
Rakennusalan tuotteetVientitoiminta, hankinnat
TeknologiatuotteetKansainvälinen hankinta
Koulutus ja valmennusLiiketoimintajohdon tehtävät
Teollisuuden huoltopalvelutKansainvälinen myynti, markkinointi
KonsultointiyritysKansainvälinen myynti (mm. Saksa)
KiinteistöpalveluyritysKehittämisprojektit, HR-kehittäminen
OhjelmistoyritysKansainvälinen asiakkuustoiminta
TeknologiayritysVientioperaatiot

Voimme myös yhdessä ideoida ja lähestyä juuri sinua kiinnostavaa yritystä. Yrityksen tulee lähtökohtaisesti sijaita Uudenmaan alueella ja olla sellainen, jolla ei ole lomautuksia tällä hetkellä eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvia irtisanottuja. TE-toimisto hyväksyy osallistuvat yritykset mukaan valintaprosessiin.

Yritysten ohella osallistua voivat myös järjestöt ja muut organisaatiot, joilla on sopivaa kehittämisen tehtävää tarjolla sekä mahdollisuus palkkaamiseen koulutuksen jälkeen.

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU?

Tämä koulutus on suunnattu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneille. Taustakoulutuksesi on esimerkiksi kaupallinen tai teknillinen. Sinulla voi olla muutaman vuoden työkemus tai vaihtoehtoisesti olet jo pitkään työelämässä toiminut, uutta suuntaa hakeva.

Koulutukset toteutetaan suomen kielellä; sinulla tulee olla riittävä suomen kielitaito. Työskentelet lisäksi englannilla, muu kielitaito on eduksi.

Soita meille mikäli haluat keskustella soveltuvuudestasi tähän koulutukseen, asiakaspalvelunumero 010 299 7400 tai suorat numerot 040 524 3293 tai 040 589 8284.

HAKUOHJEET

Haku koulutukseen on käynnissä ja tapahtuu 26.10.2022 menessä Työmarkkinatori -sivujen kautta (Haussa oleva työvoimakoulutus). Koulutuksen numero on 708814 ja hakemus tulee jättää sivujen kautta (tai paperisena & käymällä TE-toimistossa).

Target Partners on yhteydessä jatkoon hyväksyttyihin hakijoihin sitä mukaa kun hakemuksia käsitellään TE-toimistossa (viikoittain hakuaikana). Tästä jälkeen käynnistyy sopivan yrityskumppanin hakeminen.

Lähetä myös CV/ansioluettelo ja saate (yleinen teksti osaamisestasi ja tavoitteistasi) Target Partnersille osoitteeseen: pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Koulutuksen (perehtyminen yritykseen ja tehtäviin) voi aloittaa joustavasti marras-joulukuussa 2022, koulutukset käynnistyvät joulukuussa.

Yrityskumppanin kanssa solmitaan koulutussopimus, jonka kesto on 120 arkipäivää sekä 5 arkipäivän lomajakso (talvilomaviikko). Osallistuja saa tänä aikana henkilökohtaista etuuttaan mahdollisesti korotettuna sekä ylläpitokorvausta. Tarkista etuuksiesi taso maksajalta ennen koulutukseen hakeutumista.

LISÄTIETOA

Saat lisätietoa soittamalla Target Partnersille. Etuuksiin liittyvissä kysymyksissä suosittelemme ottamaan yhteyttä TE-toimistoon tai etuuden maksajaan.

Soita arkisin asiakaspalvelunumeroomme: 010 299 7400 tai numeroihin 040 524 3293 / 040 589 8284.