Yrityksen Digikehittäjä - RekryKoulutus

TargetPartners+

Yritykset tarvitsevat liiketoiminnan digikehittäjiä. Liiketoiminta verkossa sekä erilaiset toiminnan digitalisoimiseen liittyvät hankkeet ovat ajankohtaisia monissa yrityksissä. Yrityksen Digikehittäjä RekryKoulutus vastaa yritysten ajankohtaiseen digikehittämisen tarpeeseen. Uudenmaan alueella toimivia yrityksiä osallistuu tähän koulutukseen hakien itselleen sopivaa projektihenkilöä kehitysprojekteihinsa ja toimintaansa. Mikäli olet työnhakijana tällä hetkellä, on tämä koulutus erinomainen väylä uusiin tehtäviin ja osaamisesi kehittämiseen!

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja työvoimahallinnon kanssa, koulutuksen päätavoite on edistää yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista, osaamisen kehittymistä ja rekrytointeja. Target Partnersin henkilöstöllä on erittäin pitkä kokemus vastaavien, yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä ja rekrytointeja edistävien palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Saat digiliiketoiminnan asiantuntijakoulutusta – lähi- ja verkkoluentoja, tehtäviä ja caseharjoituksia sekä laajan verkkokurssitarjottimen
+ Toimit yrityksen kehittämistyössä ja sovellat oppimaasi käytäntöön
+ Yhteistyö yrityksen kanssa johtaa parhaimmillaan työsopimukseen – tämä on RekryKoulutuksen päätavoite

YRITYKSEN DIGIKEHITTÄJÄ -KOULUTUKSEN TEEMAT

1.JOHDANTO DIGITALISAATIOON JA SEN VAIKUTUKSIIN & MAHDOLLISUUKSIIN LIIKETOIMINNASSA
Kuinka digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaympäristöä? Millaisia trendejä tällä hetkellä on nähtävissä? Millaista on strategiasuunnittelu digimaailmassa? Mitä kehitys vaatii yritysten työntekijöiden osaamiselta? Millaisia työkaluja yritykset ja organisaatiot hyödyntävät toiminnoissaan? Modulin avainsanoja digitalisaatio, liiketoiminnan kehittäminen & digistrategia, teknologiavalinnat, asiakaslähtöisyys ja -palvelu, trendit.
2. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ DIGIYMPÄRISTÖSSÄ
Käydään läpi digitaalisen markkinoinnin kokonaisuus, työkalut ja data-analytiikan hyödyntäminen. Perehdytään valittujen työkalujen käyttämiseen harjoitusten kautta. Perehdytään digityökalujen valintaan ja erityispiirteisiin. Käydään läpi markkinoinnin kokonaisuus liiketoiminnassa, uusien tuotteiden ja palvelujen lanseerauksessa. Modulin avainsanoja: digimarkkinointi, digiviestintä, promootio, markkinoinnin vuosikello.
3. VERKKOKAUPAT JA MYYNTI VERKOSSA
Tutustutaan verkkokauppa-alustoihin ja verkkokaupan perustamisen vaiheisiin sekä kytkemiseen yrityksen markkinointiin. Käydään läpi data-analytiikan hyödyntäminen verkkokaupassa ja myynnissä. Modulissa käydään läpi myös digitoiminnan ja tiedonkeruun sääntelyä – EU:n tietosuoja-asetus sekä digimateriaalien käyttämiseen liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt. Modulin avainsanoja: verkkokauppa, verkkokaupan rakentaminen, data-analytiikka, GDPR, tietosuoja.
4. ETÄTYÖN TOIMINTAMALLIT JA TYÖKALUT
Tutustutaan etätyöskentelyn työkaluihin ja niiden ominaispiirteisiin. Perehdytään etätyöskentelyn organisoimiseen, johtamiseen ja käytännön haasteisiin, jotka organisaation on ratkaistava onnistuneen etätoiminnan varmistamiseksi. Modulin avainsanoja: etätyö, etätyökalut, etätyön johtaminen.
5. DIGIANALYYSI
Tutustutaan digityökirjaan ja sen sisältämiin elementteihin. Laaditaan yksilöllinen analyysi yrityksen tarpeen pohjalta. Modulin avainsanat: toiminnan kehittäminen, digianalyysi.
6. DIGIPROJEKTIN LÄPIVIENTI, PROJEKTIOSAAMINEN
Käydään läpi projektitoiminnan osa-alueet, projektiosaamisen mittaamisen IPMA-viitekehys sekä projektinhallinnan päävaiheet (suunnittelu, toteutus, johtaminen ja jälkihoito). Modulissa käydään läpi myös digiprojektien haasteet ja erityispiirteet sekä menestyksellisen projektipäällikön ominaisuudet. Modulin avainsanat: projektiosaaminen, projektinhallinta, IPMA, digiprojektit, projektipäällikön osaamisalueet
7. TYÖELÄMÄ-/URATAIDOT
Modulissa annetaan työkaluja ja osaamista oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen. Tätä on mahdollista hyödyntää omassa urasuunnittelussa ja urapolkujen hahmottamisessa. Modulin avainsanoja: uravalmennus, työelämätaidot, osaamisen tuotteistaminen, urataidot.
8. VERKKOKURSSIT
Kauppakamarin koulutusonline.fi -verkkokurssit digiteemoja täydentävistä sekä sinua kiinnostavista muista aiheista. Modulin avainsanoja: johtaminen, myyntitaidot, juridiikka, myynti, taloushallinta, yritysviestintä, työsuhde ja HR-taidot.

RekryKoulutuksen kokonaiskesto on 100 arkipäivää, josta yrityksessä tapahtuvaa työssäoppimista on 70 arkipäivää ja Target Partnersin tuottamaa koulutusta ja opiskelua 30 arkipäivää.

Koulutus toteutetaan yhdistäen lähi- ja verkkokoulutuspäiviä sekä itseopiskeluna tapahtuvia verkkokursseja. Lähijaksot toteutetaan Lauttasaaren koulutustiloissamme turvallisuustekijät huomioiden.

YRITYKSET MUKANA

Yrityksen Digikehittäjä RekryKoulutukseen osallistuu 15 Uudenmaan alueen yritystä, joilla on tarve digikehittäjälle.

Jokaisen yrityksen kehittämishanke, tehtävät ja tavoitteet ovat yksilöllisiä. Voit hakemuksessasi mainita sinua erityisesti kiinnostavan tai kiinnostavat yritykset ja perustella kiinnostustasi – haastattelut ja -valinnat tapahtuvat yritysten omien kriteerien mukaisesti.

KENELLE KOULUTUS SOVELTUU?

Koulutus soveltuu työnhakijalle, jolla on on kaupallinen tai teknillinen tutkinto. Työkokemusta hakijalla on esimerkiksi markkinoinnin, asiakaspalvelun, viestinnän, IT-kehittämisen, verkkokauppatoiminnan, projektinhallinnan tai liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä.

HAKU EI AUKI TÄLLÄ HETKELLÄ

Koulutus käynnistyI 28.9.2020 ja päättyi maaliskuussa 2021.

Lisätietoa koulutuksistamme saat soittamalla Target Partnersin asiakaspalvelunumeroon: 010 299 7400