Olemme rekrytointi-, työllistämiskoulutus- ja outplacement -palvelujen uranuurtajia Suomessa. Aloitimme koulutusta ja rekrytointeja yhdistelevien palvelujen parissa vuonna 1996. Kansainvälistyminen oli tuolloin yrityksiä kiinnostava teema ja  Aasian markkinoille suuntaavat koulutukset olivat ensimmäisiä toteutuksiamme. Tuolloin useat koulutettavat sijoittuivat Aasiaan yritystensä kansainvälisten toimipisteiden vastuuhenkilöiksi.

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa nousi verkkoliiketoiminta ja digitaalisuus teemoina yli muiden ja koulutimme sekä yritysten ylintä johtoa että työnhakijoita Piilaaksoon suuntautuneilla koulutuksillamme. Asiakkaamme pääsivät aitiopaikalle seuraamaan teknologiayritysten kehittymistä ja kokemaan ”kaikki on mahdollista” -ajatusmaailmaa.

Olemme toteuttaneet yli 100 kansainvälistä opinto- ja verkostoitumisjaksoa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Lähi-idässä, meille on muodostunut laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Työllistämistä edistäviä koulutustoteutuksia on kertynyt yli 200 ja näiden kautta on toteutunut jopa 3500 työpaikkaa.

Tiivis yhteistyö ja palvelukehitys ELY-keskusten ja työhallinnon kanssa on pohjana onnistuneille toteutuksille. Palvelujemme ytimessä yhdistämme koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä  käytännön työn ja tekemisen kautta oppimista. Tarjoamme asiantuntevaa apua ja ohjausta rekrytointien ja työnhaun tilanteissa. Myös uravalmennuksen,  uudelleensijoittumisen ja outplacement -palvelujen toteutus kuuluu osaamiseemme.

TargetPartners+

Vaikuttavia työllistämispalveluja 

Me Target Partnersilla autamme yrityksiä ja työnhakijoita kohtaamaan osaamista kehittäen. Olemme toimineet jo 25 vuotta yhteistyössä ELY-keskusten ja työvoimahallinnon kanssa rakentaen työllistäviä ja liiketoimintaosaamista kehittäviä ja päivittäviä koulutus-, työnhaku ja rekrytointipalveluja

Kohteenamme ovat erityisesti korkeakoulutetut ja kokeneet työnhakijat – rakennamme heidän osaamistarpeisiin sopivia työllistäviä palveluja – työvoimakoulutuksen eri toimintamalleja, uravalmennuspalveluja ja yritysyhteistyöhankkeita. 

Kartoitamme aktiivisesti yritysten osaamistarpeita ja yhdistämme yritykset & työnhakijat ammattitaidolla.

Soita 010 299 7400 kun haluat lisätietoa palveluistamme. 

Rekrytointi
& koulutus

Yritykset ja  työnhakijat kohtaavat kauttamme. RekryKoulutus ja F.E.C-koulutus ovat olleet jo vuosia ratkaisuna yritysten ja työnhakijoiden kohtaamiseen ja onnistuneisiin työpaikkoihin. Ajankohtainen asiantuntijakoulutus yhdistettynä käytännön tekemiseen ja työssäoppimiseen yrityksen todelliseen tarpeeseen perustuen on ratkaissut satojen työnhakijoiden työnhaun ja yritysten henkilötarpeen onnistuneesti. 

Target Partnersin RekryKoulutus, kuten Yrityksen Digikehittäjä, sopii yhdelle tai muutaman yrityksen joukolle. Target Partnersin F.E.C-koulutus, kuten Digipalvelujen Kehittäjä ja Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä ovat vastaavia palveluja laajemmalle yritysjoukolle. 

RekryKoulutusta ja F.E.C-koulutusta toteutetaan yhdessä ELY-keskusten ja TE-hallinnon kanssa. Onnistunut toteutus sisältää laadukkaan täydennyskoulutuskokonaisuuden, johon yhdistyy työskentely/työssäoppiminen potentiaalisen tulevan työnantajan projekteissa ja kehityshankkeissa. 

Rekrytointiin tähtäävä koulutus sopii erittäin hyvin kokeneelle työnhakijalle osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Yritykselle palvelu tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa potentiaalinen työnhakija sopiviin tehtäviin yrityksessä.

Miksi juuri Target Partners rekrytointiin tähtäävissä koulutuksissa?

  • Yritykset löytävät kauttamme motivoituneita työnhakijoita – koulutuksiimme hakeutuu uusia uramahdollisuuksia etsiviä toimihenkilö-, asiantuntija- ja päällikkötason työnhakijoita. 

  • Palveluihimme osallistuu yrityksiä kaikilta toimialoilta – yrityksillä on todellisia henkilötarpeita sekä mielenkiintoisia tehtäviä tarjolla. Verkostomme on laaja ja tunnemme yritysten tarpeet. 

  • Koulutuspalautteen (OPAL) yleisarvosana on 4.3/5 – koulutuksiimme osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä toteutettuihin koulutus- ja valmennuskokonaisuuksiin.

  • Lähi- ja verkkokoulutuksen kokonaisuutemme ovat laajoja – 25-30 päivää riippuen koulutusmuodosta. Saat paljon teemaan liittyvää osaamista asiantuntevien kouluttajien johdolla.

  • Koulutuksiin sisältyy ohjaavia projekti- ja palauteklinikoita – saat ammattilaisten tukea tehtäviisi tai opiskeltuihin menetelmiin liittyen.

  • Teemme yhteistyötä osaavien kouluttajien ja koulutusorganisaatioiden kanssa, koulutuksen pääkumppanimme on Laurea.

Koulutusteemojamme toteutuksissamme ovat esimerkiksi digitalisaatio, tekoälyteknologia, kansainvälinen liiketoiminta, verkkoliiketoiminta, palvelumuotoilu, digitaaliset työkalut liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa, ketterät kehittämisen menetelmät, projektiosaaminen, datan analysointi ja hyödyntäminen. Koulutuksemme sisältävä lähi- ja verkkoluentoja, verkkokursseja sekä kansainvälisiä opintojaksoja (mm. Saksaan).

Teemat valitaan ajankohtaisten liiketoimintaan vaikuttavien ilmiöiden mukaan – tarjoamme ajankohtaista osaamista työnhakuratkaisujen ohessa.

Ura-
kehitys

Urakehityksen räätälöidyissä palveluissa työnhakija saa ohjausta, työkaluja ja valmennusta oman tilanteensa ratkaisemiseksi.

Laajamittainen urakehityksen palvelukokonaisuus auttaa työnhakijaa mm. seuraavilla alueilla:

Nykyisen osaamisen analysoiminen & osaamisalueiden tunnistaminen

Vaihtoehtoisten urasuuntien kartoittaminen 

Tehokkaan työnhaun toteuttaminen 

Tekoälypohjainen osaamisen sanoittaminen

Potentiaalisten työnantajien tunnistaminen 

Urakehityksen palvelukokonaisuus voi olla yksilöllinen tai ryhmämuotoinen. Palveluun voidaan yhdistää myös ammatillisen kouluttautumisen teemoja lähi-, verkko- ja itseopiskelumenetelmin.

Urakehityksen palvelu voidaan toteuttaa yrityksen nykyiselle henkilöstölle edistäen työtyytyväisyyttä ja urakiertoa organisaation sisällä.

Urakehityspalvelu voidaan toteuttaa työnhaussa oleville henkilöille, jolloin tavoitteena on löytää uusi työmarkkinoilta sopiva ratkaisu omaan tilanteeseen.

Palvelun avainsanoja ovat osaamisen tuotteistaminen, verkostojen hyödyntäminen, työnhakutaidot, urasuunnittelu, uravalmennus, työelämätaidot.

Muutos-
tilanne

Autamme irtisanomisen kohteeksi joutuvia palveluilla, jotka sisältävät asiantuntevaa ohjausta, koulutusta, valmennusta sekä tukea ja työkaluja tehokkaan työnhaun toteuttamiseen.

MuutosKoulutus, outplacement -palvelu tai uudelleensijoittumisohjelma räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Muutostilanteen palvelu voi sisältää yksilöllisiä tai/ja ryhmämuotoisia menetelmiä.

Esimerkkejä menetelmistä

  • yksilökeskustelut ja -ohjaus

  • pienryhmissä tapahtuvat työpajat

  • ammatilliset koulutus- ja valmennuspäivät verkko- tai lähivalmennuksena (liiketoiminnan ajankohtaiset teemat, valitaan toteutus- ja kohderyhmäkohtaisesti)

  • itsenäinen verkko-opiskelu ja opintopisteiden suorittaminen

Muutospalveluja toteutetaan myös yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Valmentajaverkostomme kokeneet ammattilaiset takaavat parhaan lopputuloksen.

Takaisin
työelämään

Työelämään palaavalle tarjoamme ammatillisen kuntoutuksen palvelukokonaisuuksia räätälöidysti. Palvelu on yksilöllistä ja siinä asiakkaalle haetaan soveltuvaa työelämäratkaisua vallitsevassa tilanteessa.

Ratkaisuna voi olla esimerkiksi työkokeilu, opiskelupaikan hankinta, toimialan vaihdos, tehtävätason vaihdos tai muu soveltuva vaihtoehto.

Palveluun voidaan sisällyttää myös ammatillista täydennyskoulutusta, jolla edistetään uuden suunnan löytymistä.

Ura­valmennettuja henkilöitä yhteensä

2000

Toteutettuja työpaikkaan tähtääviä koulutuksia

200

Kokemusta vuodesta

1996

Uusia työpaikkoja

3700

Olemme rekrytointi-, työllistämiskoulutus- ja outplacement -palvelujen uranuurtajia Suomessa. Aloitimme koulutusta ja rekrytointeja yhdistelevien palvelujen parissa vuonna 1996. Kansainvälistyminen oli tuolloin yrityksiä kiinnostava teema ja  Aasian markkinoille suuntaavat koulutukset olivat ensimmäisiä toteutuksiamme. Tuolloin useat koulutettavat sijoittuivat Aasiaan yritystensä kansainvälisten toimipisteiden vastuuhenkilöiksi.

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa nousi verkkoliiketoiminta ja digitaalisuus teemoina yli muiden ja koulutimme sekä yritysten ylintä johtoa että työnhakijoita Piilaaksoon suuntautuneilla koulutuksillamme. Asiakkaamme pääsivät aitiopaikalle seuraamaan teknologiayritysten kehittymistä ja kokemaan ”kaikki on mahdollista” -ajatusmaailmaa.

Olemme toteuttaneet yli 100 kansainvälistä opinto- ja verkostoitumisjaksoa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Lähi-idässä, meille on muodostunut laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Työllistämistä edistäviä koulutustoteutuksia on kertynyt yli 200 ja näiden kautta on toteutunut jopa 3500 työpaikkaa.

Tiivis yhteistyö ja palvelukehitys ELY-keskusten ja työhallinnon kanssa on pohjana onnistuneille toteutuksille. Palvelujemme ytimessä yhdistämme koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä  käytännön työn ja tekemisen kautta oppimista. Tarjoamme asiantuntevaa apua ja ohjausta rekrytointien ja työnhaun tilanteissa. Myös uravalmennuksen,  uudelleensijoittumisen ja outplacement -palvelujen toteutus kuuluu osaamiseemme.

YHTEISTYÖSSÄ:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
TE-Palvelut
Laurea ammattikorkeakoulu
Helsingin seudun Kauppakamari
Finnish Business Council

Sijaintimme & yhteystiedot

Modernit koulutus- ja valmennustilamme sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa hyvien kulkuyhteyksien varrella
n. 900 m, n. 100 m, Itälahdenkadulla 4h kiekkopaikoitusmahdollisuus).

Tarjoamme palveluitamme kaikkialla Suomessa. Kaikki palvelumme ovat tarjolla myös verkkopohjaisesti.

Yhteyshenkilöt

Hallinto I Asiakkuudet I YrityspalvelutPanu Hakala
+358 40 589 8284| panu.hakala@targetpartners.fi

Asiakkuudet I Työnhakijapalvelut I KoulutuspalvelutPasi Kinnunen
+358 40 524 3293| pasi.kinnunen@targetpartners.fi

Työnhakijapalvelut I AsiakkuudetHeikki Valtonen
| heikki.valtonen@targetpartners.fi

Laskutustiedot:

Verkkolaskutunnus: 003710657671, operaattori Basware, BAWCFI22

Paperilaskujen osoite: Target Partners Finland Oy, 00064 Administer tai laskut@administer.fi

Y-tunnus: 1065767-1

Käyntiosoite:
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki