Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C

TargetPartners+

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija -koulutuksella edistetään suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja kokeneiden työnhakijoiden työllistymistä uusiin tehtäviin. F.E.C-mallin mukainen työvoimakoulutus käynnistyy nyt neljännen kerran – aikaisempiin vastaaviin on osallistunut yrityksiä mm. ohjelmisto-, teknologia-, verkkokauppa-, kuluttajatuote- sekä liiketoiminnan kehityspalvelujen aloilta.

Koulutukseen voivat osallistua yritykset, jotka ovat suunnittelemassa tai toteuttamassa kansainvälistymistä ja tarve on löytää sopiva henkilö esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

markkinatutkimukset ja -selvitykset, kilpailija-analyysi kohdealueella, tuotteiden kaupallistaminen, tuotteiden tai palvelujen lokalisointi tai lanseeraus uudella markkina-alueella, messutapahtumat ja myynninedistäminen, myynnin ja/tai markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, partneriverkoston tai jälleenmyyntikanavien kartoittaminen tai muu kansainvälistymistä tukeva tehtävä.

Koulutus on suunnattua työnhakijoille, jotka tähtäävät kansainvälistymisen/kansainvälisen liiketoiminnan tehtäviin. Koulutus on mahdollisuutesi päästä kiinnostavan yrityksen tehtäviin ja samalla päivittää ja kehittää osaamistasi moderneista kansainvälistymisen työkaluista ja kanavista.

Target Partnersin F.E.C-koulutus on 120 arkipäivän kokonaisuus (n. 6 kuukautta), joka sisältää osaamista kehittävän n. 26 päivän koulutuskokonaisuuden (lähiosuus) ja yrityksessä tapahtuvan toimimisen, yhteensä n. 94 päivää. Lähiosuus sisältää opinto- ja verkostoitumismatkan Saksaan (n. 5 pv).

Tämä F.E.C-työvoimakoulutus toteutetaan Uudenmaan ELY-keskuksen hankintana yhteistyössä työhallinnon kanssa. Target Partnersin asiantuntijoilla on yli 25 vuoden kokemus yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä edistävien koulutuspalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Kyseessä on työnhaun ja kouluttautumisen yhdistelmä – mikäli sinulle sopiva yrityskumppani löytyy, saat uutta osaamista ja toimit käytännön projekteissa/tehtävissä tavoitteenasi työpaikka.
+ Lähiosuudessa (n. 26 pv) Laurean digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset kasvattavat osaamistasi. Opintomatka Saksaan antaa mahdollisuuden verkostoitua ja kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia kohdealueella riippuen yrityskumppanisi tarpeista.
+ Target Partnersin F.E.C-koulutus voi mahdollistaa sinulle urasuunnan vaihtamisen, toimialamuutoksen tai muun henkilökohtaisen uratavoitteen toteuttamisen. Noin 80% koulutuksiimme osallistuneista rekrytoituu välittömästi koulutuksen päätyttyä.

Yritykset hakevat koulutuksen kautta itselleen sopivaa uutta työntekijää. Koulutuksen ajalle solmittava koulutussopimus antaa yritykselle erittäin hyvän mahdollisuuden toteuttaa suunniteltu kansainvälistymisen hanke tai perehdyttää ja kouluttaa valittu henkilö sopiviin tehtäviin.

KOULUTUS: LÄHIOSUUS JA OPINTOMATKA

Koulutuksen lähiosuus koostuu Laurean asiantuntijoiden lähi- ja verkkokoulutusmoduleista, täydentävistä omaan tarpeeseen valituista verkko-opinnoista sekä Target Partnersin organisoimasta opinto- ja verkostoitumismatkasta Berliiniin Saksaan (n. 4 pv). Lähiosuuden modulit, laajuudet ja tarkempi sisältö:

1. YRITYSTEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KANSAINVÄLISTYMINEN (2 pv)
Digitalisaation vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin, kasvavan kilpailun haasteet, kansainvälinen kilpailu digiympäristöissä, tekoälyteknologian hyödyntäminen, liiketoimintamallien murros ja uudet mahdollisuudet, datan keruu ja merkitys palvelukehityksessä & yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen.
2. KOHDEMARKKINAN MÄÄRITTELY, ASIAKASPOLKU (2 pv)
Yrityksen kohdemarkkinan ja -asiakkaiden määrittely. Asiakkaan ostopolku erityisesti digitaalisissa kanavissa. Markkinatutkimukset ja -selvitykset.
3. PALVELUMUOTOILU (3 pv)
Palvelumuotoilun työkalut; käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja menetelmät, palvelukehitys digiympäristössä – yhteiskehittäminen, protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut).
4. DIGITAALISET MARKKINOINTI- JA MYYNTIKANAVAT, GO-TO-MARKET JA ASIAKKUUDET (3 pv)
Digimarkkinoinnin kanavat, sisällöntuotanto, kampanjat ja kohdentaminen, hakukonemainonta, web-analytiikka, myynnin edistämisen keinot, myyntiprosessit, jälleenmyyntikanavat, go-to-market -aktiviteetit, B-to-B -asiakkuuksien johtaminen.
5. VERKKOKAUPAT JA VERKON MARKKINAPAIKAT (1 pv)
Verkkokauppa-alustat ja käyttöönottoprojektit. Tuotekuvaukset hakukoneoptimointiin ja kohderyhmäkohtaisesti. Verkkokaupan tukiprosessit (taloushallinto, varastointi, logistiikka). Globaalit markkinapaikat.
6. PROSESSIEN KUVAAMINEN JA VISUALISOINTI, TIETOJÄRJESTELMÄT (1 pv)
Oman organisaation kyvykkyydet, -prosessiarkkitehtuuri ja sen visualisointi, visualisoinnin digitaaliset työkalut. Kehittäminen – prosessit, osaaminen, tietojärjestelmät. IT-järjestelmät ja dataentiteetit.
7. KETTEÄRÄT MENETELM ÄT JA KEHITTÄMISPORTFOLION HALLINTA (2 pv)
Strateginen kehittäminen, portfolion hallinta ja kehittämisroadmap. Lean service creation. Kehittämisprojektien hallinta; tuotteistus ja ketterän, iteroivan kehittämisen kokonaisuus. Ketterät menetelmät verkossa.
8. TYÖKALUT YHTEISKEHITTÄMISEEN JA HAJAUTETTUUN TIETOTYÖHÖN (1 pv)
Digitaaliset työkalut tiimityöskentelyssä, etätyö ja yhteiskehittäminen. Virtuaalitiimien johtaminen kansainvälisessä ympäristössä.
9. OSAAMISTASI TÄYDENTÄVÄT VERKKO-OPINNOT (6 pv), OHJAUSKLINIKAT
Esimerkkejä verkkokursseista (6 pv, valitaan yksilöllisesti): Introduction to Data Economy, Palvelumuotoilun Sprint, Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen, EU- ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet, Itsensä johtamisen työkalut, Internet Business Models, Futudemy: Innovate Future-Ready Smart Business and Service Ideas, Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet. Ohjausklinikat ovat yksilöllisiä tai ryhmämuotoisia sessioita, joissa saat neuvoja omaan tekemiseesi tai opiskeltuihin aiheisiin liittyen.
10. OPINTO- JA VERKOSTOITUMISMATKA SAKSAAN
Koulutuksen lähiosuus sisältää n. 4-päiväisen opintomatkan Berliiniin Saksaan toukokuussa 2024. Jaksolla osallistutaan re:publica -tapahtumaan, joka on Euroopan suurin digitaalisten yhteisöjen tapahtuma. Lisäksi kuullaan Saksan liiketoimintamahdollisuuksista (mm. Business Finland, Berlin Partner for Business & Technology) ja suomalaisyritysten kokemuksista toiminnasta Saksan markkinoilla. Osallistujat voivat myös toteuttaa oman yrityskumppaninsa toimeksiantoja matkan aikana, mikäli Saksa on yritykselle ajankohtainen kohdemarkkina-alue.

Koulutuksen lähiosuus toteutetaan luokka- ja verkkokoulutusten yhdistelmänä, lisäksi osallistuja valitsee itselleen soveltuvia verkkokursseja Laurean tarjonnasta. Koulutuspäivät tapahtuvat Laurean Leppävaaran kampuksella. Kampukselle on hyvät julkiset liikenneyhteydet ja ilmainen parkkialue. Osallistujille on tarjolla opiskelijahintainen lounas.

Opintomatka Saksaan Berliiniin toteutetaan toukokuussa 2024. Osallistujat saavat jakson ohjelman (tapahtuma, muu sisältö), lennot sekä perustasoisen hotellimajoituksen 2 hengen huoneissa.

YRITYSTEN HENKILÖTARPEET

Valintaprosessiin osallistuu Uudenmaan alueella toimivia yrityksiä, joilla kullakin on yksilöllinen tarve – kansainvälistymisprojekti, liiketoiminnan kehittämisprojekti tai rooli johon haetaan sopivaa henkilöä. Kukin yritys hakee itselleen sopivaa henkilöä, tehtävät painottuvat kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Yritykset voivat liittyä valintaprosessiin ottamalla yhteyttä Target Partnersiin: Pasi Kinnunen, 040 5243293 tai pasi.kinnunen@targetpartners.fi

KOHDERYHMÄ

Tämä koulutus on suunnattu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneille, ensisijaisesti Uudenmaan alueella asuville työnhakijoille, joilla on kaupallinen tai teknillinen koulutustausta (amk/korkeakoulu) ja soveltuvaa työkokemusta.

Voit olla jo pitkään työelämässä toiminut kansainvälisiin tehtäviin pätevöitynyt työnhakija tai sinulla voi olla muutaman vuoden työkokemus ja opintoja, jotka pätevöittävät sinut kansainvälisiin tehtäviin.

Koulutukset toteutetaan suomeksi (& opintomatka osin englanniksi); hakijalla tulee olla riittävä suomen ja englannin kielitaito, muu kielitaito on eduksi. Edellisen vastaavan koulutuksen yhteydessä yritykset toivoivat englannin lisäksi erityisesti ruotsin tai saksan työkielen hallitsevia ehdokkaita.

HAKEMINEN JA VALINNAT

Haku koulutukseen on päättynyt – kiitos kaikille kiinnostuneille!

LISÄTIETOA

Lisätietoa saat soittamalla Target Partnersille. Koulutusetuuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä TE-toimistoon tai etuutesi maksajaan (kassa/kela).

Soita asiakaspalvelunumeroomme arkisin 9-15: 010 299 7400 tai koulutuksen vastuuhenkilölle Pasi Kinnunen, 040 524 3293.

Asiakaspalautetta aikaisemmista koulutuksistamme:

* Oikein hyvä ja kompakti kokonaisuus! Meillä on ollut yllättävän kiva porukka kasassa (tällä porukalla voisi hyvin pistää firman pystyyn, erilaista ja mielenkiintoista osaamista kullakin).

* Erinomaiset opettajat, erinomainen koulutus ja erinomainen vertaisryhmä! Osallistuisin mielelläni uudestaankin!

* Target Partners on hoitanut koulutuksen hyvin ja on ollut aina hyvin tavoitettavissa vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja auttanut kurssiin liittyvän yrityspaikan haussa. Kaikki kurssiin liittyvät asiat on tiedotettu ajallaan ja hyvin. Suosittelen Target Partnersin käyttämistä tällaisissa koulutuksissa. Kaikki hoidettu ammattitaidolla.

* Luennot oli tosi hyvin valmisteltuja ja sisällöltään selkeitä. Projekti-/palauteklinikka oli yksi koko koulutuksen parhaimmista anneista.

*Koulutus sujui hienosti – kaikki aiheet oli etukäteen tiedossa ja paljon lisämateriaalia oli tarjolla. Tykkäsin kaikista kouluttajista ja heillä kaikilla oli hyvä valmius vetää etäkoulutusta.