Kumppanisi työelämän muutoksissa – 25 vuoden kokemuksella

TargetPartners+

Työnhakijoiden ja yritysten yhdistäjä & liiketoimintaosaamisen kehittäjä

Me Target Partnersilla autamme yrityksiä ja työnhakijoita kohtaamaan. Kartoitamme yritysten osaamis- ja työntekijätarpeita & yhdistämme yritykset ja sopivat työnhakijat sekä laadukkaan koulutuksen. 

Soita 010 299 7400 kun haluat keskustella yrityksenne henkilötarpeen ratkaisemisesta! 

Rekrytointi
& koulutus

Yritys löytää työntekijän ja työnhakija koulutusta sisältävän väylän uuteen työpaikkaan. RekryKoulutus ja F.E.C-koulutus ovat ratkaisujamme yritysten ja työnhakijoiden kohtaamiseen ja onnistuneisiin työpaikkoihin silloin, kun osaaminen ja tarve eivät suoraan kohtaa. 

RekryKoulutus, kuten Yrityksen Digikehittäjä, sopii yhdelle tai muutaman yrityksen joukolle. F.E.C-koulutus, kuten vuonna 2021 toteutettu Digipalvelujen Kehittäjä sekä kolme kertaa toteutettu Liiketoiminnan Kehittäjä ovat vastaavia palveluja laajemmalle yritysjoukolle.

Sekä RekryKoulutus että F.E.C-koulutus toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-hallinnon kanssa. Onnistunut toteutus sisältää laadukkaan täydennyskoulutuskokonaisuuden johon yhdistyy työskentely/työssäoppiminen potentiaalisen työnantajan tehtävissä. 

Rekrytointiin tähtäävä koulutusta ja työssäoppimista sisältävä palvelu sopii erittäin hyvin kokeneelle työnhakijalle osaamisen kehittämiseen. Yritykselle palvelu tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa potentiaalinen työnhakija hänelle sopiviin tehtäviin yrityksessä.

Miksi juuri Target Partners rekrytointiin tähtäävissä koulutuksissa?

  • Yritykset löytävät kauttamme oppimaan ja kehittymään motivoituneita työnhakijoita

  • Palveluihimme osallistuu paljon eri alojen yrityksiä, joilla on todellisia henkilötarpeita ja mielenkiintoisia tehtäviä

  • Virallisen palautteen yleisarvosana on 4.3/5 – koulutukseen osallistuneet ovat erittäin tyytyväisiä koulutuksiimme
  • Lähi- ja verkkokoulutuksen kokonaisuutemme ovat laajoja (25-30 päivää riippuen koulutusmuodosta), saat siten mahdollisimman paljon teemaan liittyvää koulutusta asiantuntevien kouluttajien johdolla

  • Koulutuksiin sisältyy projekti- ja palauteklinikoita – saat yksilöllistä ammattilaisten tukea tehtäviisi tai opiskeltuihin menetelmiin liittyen

Koulutusteemojamme ovat kansainvälistyminen, digitalisoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnassa, palvelumuotoilu, käytännön digityökalut myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehostamisessa, projektiosaaminen, ketterät menetelmät sekä juridiset taidot liiketoiminnassa.

Teemat valitaan ajankohtaisten liiketoimintaan vaikuttavien ilmiöiden mukaan – tarjoamme ajankohtaista osaamista työnhakuratkaisujen ohessa.

Ura-
kehitys

Urakehityksen räätälöidyissä palveluissa työnhakija saa ohjausta, työkaluja ja valmennusta oman tilanteensa ratkaisemiseksi. Laajamittainen urakehityksen palvelukokonaisuus auttaa työnhakijaa mm. seuraavilla alueilla:

Nykyisen osaamisen analysoiminen & keskeisten osaamisalueiden tunnistaminen

Vaihtoehtoisten työllistymissuuntien kartoittaminen 

Tehokkaan työnhaun toteuttaminen käytännössä

Potentiaalisten työnantajien tunnistaminen 

Urakehityksen palvelukokonaisuus voi olla yksilöllinen tai ryhmämuotoisesti toteutettava. Palveluun voidaan yhdistää myös ammatillisen kouluttautumisen osioita.

Urakehityksen palvelu voidaan toteuttaa yrityksen nykyiselle henkilöstölle, jolloin voidaan edistää työtyytyväisyyttä ja urakiertoa organisaation sisällä.

Vaihtoehtoisesti palvelu voidaan toteuttaa jo työnhaussa oleville henkilöille, jolloin tavoitteena on löytää uusi ratkaisu omaan tilanteeseen työmarkkinoilla.

Palvelun avainsanoja ovat osaamisen tuotteistaminen, verkostojen hyödyntäminen, työnhakutaidot, urasuunnittelu, uravalmennus, työelämätaidot.

Muutos-
tilanne

Autamme irtisanomisen kohteeksi joutuvia palveluilla, jotka sisältävät asiantuntevaa ohjausta, tukea ja työkaluja tehokkaan työnhaun toteuttamiseen.

MuutosKoulutus, outplacement -palvelu tai uudelleensijoittumisohjelma räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Muutostilanteen palvelu voi sisältää yksilöllisiä tai/ja ryhmämuotoisia menetelmiä. Esimerkkeinä yksilökeskustelut ja -ohjaus, pienryhmissä tapahtuvat työpajat, ammatilliset koulutus- ja valmennuspäivät verkko- tai lähivalmennuksena sekä itsenäinen verkko-opiskelu.

Muutospalveluja toteutetaan myös yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Valmentajaverkostomme kokeneet ammattilaiset takaavat parhaan lopputuloksen.

Ajankohtainen palvelumme alle 30 henkilöä työllistäville, irtisanomistilanteeseen joutuvien työntekijöiden tueksi: Tavoitteena uusi työ -palvelu.

Takaisin
työelämään

Työelämään palaavalle tarjoamme ammatillisen kuntoutuksen palvelukokonaisuuksia räätälöidysti. Palvelu on yksilöllistä ja siinä asiakkaalle haetaan soveltuvaa työelämäratkaisua vallitsevassa tilanteessa.

Ratkaisuna voi olla esimerkiksi työkokeilu, opiskelupaikan hankinta, toimialan vaihdos, tehtävätason vaihdos tai muu soveltuva vaihtoehto.

Palveluun voidaan sisällyttää myös ammatillista täydennyskoulutusta, jolla edistetään uuden suunnan löytymistä.

Ura­valmennettuja henkilöitä yhteensä

2000

Toteutettuja työpaikkaan tähtääviä koulutuksia

190

Kokemusta vuodesta

1996

Uusia työpaikkoja

3500

Olemme rekrytointi-, koulutus- ja outplacement -palvelujen uranuurtajia Suomessa. Aloitimme koulutusta ja rekrytointeja yhdistelevien palvelujen parissa jo vuonna 1996. Kansainvälistyminen oli tuolloin yrityksiä kiinnostava teema ja  Aasian markkinoille suuntaavat koulutukset olivat ensimmäisiä toteutuksiamme.

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa nousi verkkoliiketoiminta ja digitaalisuus teemoina yli muiden ja koulutimme sekä yritysten ylintä johtoa että työnhakijoita Piilaaksoon suuntautuneilla koulutuksillamme.

Tähän mennessä olemme toteuttaneet lähes 100 kansainvälistä opinto- ja verkostoitumisjaksoa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Näiden toteutusten kautta meille on muodostunut laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Työllistämistä edistäviä koulutuksia on kertynyt jo lähes 200 ja näiden kautta on toteutunut jopa 3500 työpaikkaa.

Tiivis yhteistyö ja palvelukehitys ELY-keskusten ja työhallinnon kanssa on pohjana onnistuneille toteutuksille. Palvelujemme ytimessä yhdistämme koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä  käytännön työn ja tekemisen kautta oppimista. Tarjoamme asiantuntevaa apua ja ohjausta rekrytointien ja työnhaun tilanteissa. Myös uravalmennuksen,  uudelleensijoittumisen ja outplacement -palvelujen toteutus kuuluu osaamiseemme.

YHTEISTYÖSSÄ:

Sijaintimme & yhteystiedot

Modernit koulutus- ja valmennustilamme sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa hyvien kulkuyhteyksien varrella
n. 900 m, n. 20 m, tilojen yhteydessä ilmainen asiakaspaikoitus). Tarjoamme palveluitamme kaikkialla Suomessa. Kaikki palvelumme ovat tarjolla verkkopohjaisesti.

Yhteyshenkilöt

Hallinto I Asiakkuudet I YrityspalvelutPanu Hakala
+358 40 589 8284| panu.hakala@targetpartners.fi

Asiakkuudet I Työnhakijapalvelut I KoulutusPasi Kinnunen
+358 40 524 3293| pasi.kinnunen@targetpartners.fi

UrapalvelutKatarina Holmberg
+358 40 703 7463| katarina.holmberg@targetpartners.fi

Laskutustiedot:

Verkkolaskutunnus: 003710657671, operaattori Basware, BAWCFI22

Paperilaskujen osoite: Target Partners Finland Oy, 00064 Administer tai laskut@administer.fi

Y-tunnus: 1065767-1

Käyntiosoite:
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki