Digitaalisen sisällöntuotannon kehittäjä F.E.C

TargetPartners+

Digitaalisen sisällöntuotannon kehittäjä F.E.C -koulutus on suunnattu työnhakijoille, jotka tähtäävät yritysten ja organisaatioiden digitaalisten sisältöjen (kuten markkinoinnin tai viestinnän sisältöjen) suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen työtehtäviin. Target Partnersin F.E.C-koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen yrityksille, joilla on henkilötarpeita digitaalisten sisältöjen ja kanavien parissa.

Target Partnersin yhteistyössä Laurea AMK:n kanssa toteuttama F.E.C-koulutus on 120 arkipäivän kokonaisuus (n. 6 kk), joka sisältää osaamista kehittävän 25 päivän koulutuskokonaisuuden (lähiosuus, kehittämisprojekti, verkko-opinnot) ja yrityksessä tapahtuvan toimimisen (työssäoppiminen) 95 päivää. Tavoitteena on työllistää osallistuja yritykseensä koulutuksen kautta.

Tämä F.E.C-työvoimakoulutus toteutetaan Uudenmaan ELY-keskuksen hankintana yhdessä työhallinnon kanssa. Target Partnersin asiantuntijoilla on yli 25 vuoden kokemus työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä edistävien koulutuspalvelujen suunnittelusta ja vastuullisesta toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Kyseessä on työnhaun ja kouluttautumisen yhdistelmä – mikäli sinulle sopiva yrityskumppani löydetään, saat uutta osaamista Laureassa ja toimit käytännön projekteissa/tehtävissä tavoitteenasi työpaikka – lisäät näin merkittävästi mahdollisuuksiasi työllistyä
+ Lähiosuudessa (n. 25 pv) Laurean digitalisaation, palvelumuotoilun ja digitaalisen kehittämisen ammattilaiset kasvattavat osaamistasi sisällöntuotannon toimintamalleista, teknologioista ja yritystoiminnan kehittämisestä digitaalisin keinoin. Saat uusinta tietoa ja osaamista joka auttaa sinua kehittymään eteenpäin – samalla kun toimit yrityksessä soveltaen uutta osaamista
+ Target Partnersin F.E.C-koulutus mahdollistaa mm. työllistymisen koulutusta vastaaviin tehtäviin, urasuunnan vaihtamisen, toimialamuutoksen tai muun henkilökohtaisen uratavoitteen toteuttamisen. Keskimäärin 80% koulutuksiimme osallistuneista rekrytoituu koulutuksen päätyttyä uusiin tehtäviin.

Yritykset hakevat koulutuksen kautta itselleen sopivaa uutta työntekijää ja koulutuksen ajalle solmittava koulutussopimus antaa yritykselle erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa suunniteltu kehittämistoimi ja samalla perehdyttää uusi henkilö yrityksen toimintaan, tulevaan tiimiin ja organisaatiokulttuuriin.

HYÖDYT YRITYKSELLE

+ Mahdollisuus kouluttaa yritykselle uusi työntekijä – koulutussopimusyhteistyö mahdollistaa laajan sisäisen perehdytyksen uusiin tehtäviin samalla kun valitun henkilön osaamista kehitetään Laurean koulutusjaksoilla.
+ Mahdollisuus toteuttaa kehitysprojekti – valittu henkilö voi toteuttaa yrityksen suunnitelmissa olleen kehittämishankkeen, Laurean koulutusjaksot ja projektiohjaus tukevat toteutusta.
+ Yritys ja työnhakija testaavat yhteistyötä; käytäntö osoittaa, kuinka yhteistyö toimii ja millainen rooli työntekijälle on soveltuvin – noin 6 kuuden kuukauden jakso mahdollistaa sopivan roolin hakemisen.

KOULUTUKSEN LÄHIOSUUS LAUREASSA

Koulutuksen lähiosuus koostuu Laurean asiantuntijoiden lähi- ja verkkokoulutusmoduleista, täydentävistä omaan tarpeeseen valituista verkko-opinnoista sekä ohjauksesta liittyen yritykselle laadittavaan kehitysprojektiin. Laurean koulutus käynnistyy kesäkuun alussa ja jatkuu elokuussa. Lähiosuuden modulit, laajuudet ja tarkempi sisältö:

1. JOHDANTO DIGITALISAATIOON JA SISÄLLÖNTUOTANTOON (2 pv)
Digitalisaation vaikutukset yritysten toimintaan, prosesseihin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Tekoäly ja robotiikka yrityksen toiminnassa ja sisällöntuotannossa. Sisältösuunnittelun toimenkuvat ja osaamistarpeet yrityksessä. Palvelumuotoilu ja sisällöt. Digitaaliset yhteisöt ja niiden hallinta.
2. SISÄLTÖSUUNNITELMA JA SISÄLLÖNTUOTANNON TYÖKALUT (2 pv)
Tavoitteiden määrittely, Kohdeyleisön analyysi, Avainsanojen ja teemojen valinta, Kilpailija-analyysi, Kanavien ja välineiden valinta, Esimerkkejä työkaluista (Canva, Trello jne.), tekoälytyökalut.
3. PALVELUMUOTOILU (3 pv)
Johdatus palvelumuotoiluajatteluun, palvelumuotoilun työkalut, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja menetelmät, palvelukehitys digitaalisessa ympäristössä, yhteiskehittäminen, protoilu, käyttöliittymät ja käyttäjäpolut.
4. DIGIMARKKINOINNIN KANAVAT, DIGITAALINEN ASIAKASKOHTAAMINEN (2 pv)
Digitaalisen markkinoinnin osa-alueet, digitaaliset markkinointikanavat ja sisällöntuotanto, kampanjat ja kohdentaminen, hakukonemainonta, web-analytiikka, asiakaskokemuksen kehittäminen digitaalisissa ympäristöissä
5. VERKKOKAUPAT JA SISÄLLÖT (2 pv)
Verkkokauppa-alustat ja käyttöönottoprojektit, tuotekuvaukset hakukoneoptimointiin ja kohderyhmäkohtaisesti, muut verkkokaupan sisällöt, globaalit markkinapaikat.
6. SOMEKANAVAT JA NIIDEN KÄYTTÖ (2 pv)
Alustakohtainen sisältöstrategia, alustakohtaiset erityispiirteet, Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok, LinkedIn ja muut kanavat, kohderyhmän erot eri somekanavilla (demografia), sosiaalisen median mainonnan perusteet, Analytiikan hyödyntäminen tulosten parantamiseksi.
7. SUJUVA KIRJOITTAMINEN, BLOGIT SISÄLTÖINÄ (2 pv)
Blogikirjoituksen rakenteen suunnittelu, kiehtova otsikointi, lukijan osallistaminen ja osallistava kieli, SEO ja SEM -optimointi blogikirjoituksille, tekstintuotanto-osaamisen kehittäminen, tekoäly tekstintuotannon välineenä (esim. ChatGPT), Blogien tekniset alustat ja käyttöönotto.
8. DIGITAL LIVING LAB -TYÖSKENTELY (2 pv)
Johdatus teknologisiin sisällöntuotannon alustoihin ja välineisiin. Projektikohtaiset yksilölliset toteutukset osana koulutusta.
Digital Living Lab on oppimisympäristö joka sisältää seuraavat teknologiat: sisällöntuotanto (kuva, video, ääni, editointi), 360-kuvaus, dronekuvaus, live-streamaus, Internet of Things (IOT, sensorointi, PLC-controls), 3D-mallinnus ja 3D-printtaus, VR-lasit ja sisällöntuotanto (mm. Thinglink -alustalle), lisätyn todellisuuden demot (AR), robotiikka (palvelurobotit, logistiikkarobotit), ohjelmistorobotiikka (RPA), chatbotit, verkkosivujen ja verkkokauppojen tuottaminen.
9. OHJAUSKLINIKAT (2 pv) + OSAAMISTASI TÄYDENTÄVÄT VERKKO-OPINNOT (6 pv)
Kehittämisprojektit yrityskohtaisesti ja yksilöllisesti, opiskelun ja projektin ohjaus tarveperusteisesti.
Esimerkkejä verkkokursseista (6 pv, valitaan yksilöllisesti): Introduction to Data Economy, Palvelumuotoilun Sprint, Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen, EU- ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet, Itsensä johtamisen työkalut, Internet Business Models, Futudemy: Innovate Future-Ready Smart Business and Service Ideas, Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet.

Lähiosuus Laureassa toteutetaan luokka- ja verkkokoulutusten yhdistelmänä. Lisäksi osallistuja valitsee itselleen soveltuvia täydentäviä verkkokursseja Laurean tarjonnasta. Koulutuspäivät tapahtuvat Laurean Leppävaaran kampuksella. Kampukselle on hyvät julkiset liikenneyhteydet, ilmainen parkkialue sekä etuhintainen lounasmahdollisuus.

HUOM! Osallistujana saat tunnukset Laurean järjestelmiin ja pääset hyödyntämään AMK:n materiaalitarjontaa ja kirjastoa. Voit myös suorittaa jatko-opiskeluja avoimen korkeakoulun opintojen puitteissa koulutuksen jälkeenkin.

YRITYKSET JA DIGITAALISTEN SISÄLTÖJEN JA -TOIMINNAN HENKILÖTARPEET

Koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen yrityksille, joilla on tarpeita sisällöntuotannon tehtävissä tai kehittämisen projekteja, jotka liittyvät digitaalisiin sisältöihin liiketoiminnassa. Kunkin yrityksen tarve on yksilöllinen ja perustuu mahdollisuuksiin työllistää koulutettava lähitulevaisuudessa.

Target Partners asiakasyritykset hakevat koulutuksen kautta henkilöitä mm. digitaalisen markkinoinnin, digipalveluostamisen, sosiaalisen median sisältöjen, digityökalujen käyttöönoton, sidosryhmäviestinnän, teknologiaprojektien hallinnan, kansainvälisen markkinoinnin ja brändin kehittämisen tehtäviin.

KOHDERYHMÄ

Tämä koulutus on suunnattu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneille, ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille, joilla on esimerkiksi viestintäpainotteinen, IT-painotteinen tai kaupallispainotteinen koulutus (tai muu soveltuva tutkinto amk/korkeakoulu) ja mahdollisesti soveltuvaa työkokemusta sekä haku kehittää osaamistaan digitaalisten kanavien ja sisältöjen osalta.

Koulutus soveltuu sekä muutama vuosi sitten valmistuneille että jo pitkään työelämässä toimineille. Yritysten tarpeet vaihtelevat perustason tehtävistä vaativiin asiantuntijatason tehtäviin saakka.

Koulutuksen lähiosuus toteutetaan suomeksi – hakijalla tulee olla riittävä suomen kielitaito voidakseen hakea koulutukseen. Muu kielitaito kuten englanti tai ruotsi ovat eduksi.

HAKEMINEN JA VALINNAT

Haku koulutukseen on päättynyt (26.4.2024) ja koulutus käynnistynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

LISÄTIETOA

Lisätietoa saat soittamalla Target Partnersille.

Soita asiakaspalvelunumeroomme arkisin 9-16: 010 299 7400.

Asiakaspalautetta aikaisemmista koulutuksistamme:

* Oikein hyvä ja kompakti kokonaisuus! Meillä on ollut yllättävän kiva porukka kasassa (tällä porukalla voisi hyvin pistää firman pystyyn, erilaista ja mielenkiintoista osaamista kullakin).

* Erinomaiset opettajat, erinomainen koulutus ja erinomainen vertaisryhmä! Osallistuisin mielelläni uudestaankin!

* Target Partners on hoitanut koulutuksen hyvin ja on ollut aina hyvin tavoitettavissa vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja auttanut kurssiin liittyvän yrityspaikan haussa. Kaikki kurssiin liittyvät asiat on tiedotettu ajallaan ja hyvin. Suosittelen Target Partnersin käyttämistä tällaisissa koulutuksissa. Kaikki hoidettu ammattitaidolla.

* Luennot oli tosi hyvin valmisteltuja ja sisällöltään selkeitä. Projekti-/palauteklinikka oli yksi koko koulutuksen parhaimmista anneista.

*Koulutus sujui hienosti – kaikki aiheet oli etukäteen tiedossa ja paljon lisämateriaalia oli tarjolla. Tykkäsin kaikista kouluttajista ja heillä kaikilla oli hyvä valmius vetää etäkoulutusta.