TargetPartners+

Liiketoiminnan & palvelujen kehittäminen digiteknologiaa ja tekoälyratkaisuja hyödyntäen vastuullisuuskysymykset ja kestävä kehitys huomioiden.

Digipalvelujen kehittäjä F.E.C (F.E.C = Further Educated with Companies) on Uudenmaan alueen työnhakijoille ja yrityksille suunnattu rekrytointiin tähtäävä työvoimakoulutus. Target Partnersin toteuttaman F.E.C-koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta (120 arkipäivää) ja osallistuminen tapahtuu yrityksen kanssa solmittavan koulutussopimuksen puitteissa. Jakso on palkaton ja osallistuminen tapahtuu työttömyysetuudella (+mahdolliset lisät). Kokonaisuudesta 25 päivää on lähi- ja verkkokoulutuksia sekä 95 arkipäivää yrityksessä tapahtuvaa käytännön toimimista.

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankinta ja sen tavoitteena on edistää yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista – rekrytointeja sekä osaamisen kehittymistä. Yhteensä 25 päivän lähikoulutusosuuden koulutuskumppanina on modernin oppimisen ja digitalisaation asiantuntijaoppilaitos Laurea.

Target Partnersilla on erittäin vankka kokemus yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä ja rekrytointeja edistävien koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE & YRITYKSELLE

+ Etsimme yrityksiä, joilla on digitaalisen kehittämisen henkilötarpeita. Yritykset ja hakijat keskustelevat hakuprosessin aikana ja mikäli yhteistyö on mahdollista puolin ja toisin, solmitaan koulutussopimus tämän koulutuksen ajalle.
+ Mukaan yritysten toimesta valitut henkilöt saavat 25 päivän koulutuskokonaisuuden, joka kattaa keskeiset digitoiminnan, tekoälyteknologian, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen teemat Laurean osaavien kouluttajien johdolla. Jaksoon kuuluu myös tukea ja sparrausta sekä syventäviä verkkokursseja Laurean avoimesta kurssitarjonnasta.
+ Käytännön tekeminen – projektit tai kehityshankkeet – muodostavat merkittävän osan jaksosta. Koulutussopimusjakso toimii yrityksen ja työnhakijan yhteistyöjaksona ajatellen työsopimusta.

KOULUTUSKOKONAISUUS 25 PÄIVÄÄ

Laurean koulutuskokonaisuus (25 pv) on erittäin laaja ja ajankohtainen digi- ja palvelukehittämisen kokonaisuus. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opiskelun, verkossa tapahtuvan itseopiskelun sekä ohjausklinikoiden kautta. Lähiosuudet toteutetaan Laurean Espoon kampuksessa. Koulutusmodulit ja niiden tarkempi sisältö:

1. TULEVAISUUSAJATTELU JA KESTÄVÄ KEHITYS
Tulevaisuusajattelu yrityksen kehittämisen työkaluna. Globaalit megatrendit ja niinden vaikutus omaan liiketoimintaan. Vastuullinen liiketoiminta ja kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Vihreä siirtymä ja vastuullisuustoiminnan kehittäminen pk-yrityksessä.

Modulin avainsanoja: #kestäväkehitys #kiertotalous #vastuullisuustoiminta #vihreäsiirtymä
2. DIGITALISAATIO, TYÖKALUT, TEKOÄLYRATKAISUT
Digitalisaatio ja digitransformaatio. Pilvipalvelut ja alustatalous, Industry 4,0/5.0. Digityökalut asiakasrajapinnassa (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu) sekä verkostomaisessa toiminnassa. Verkkokaupat; verkkokauppa-alustan valinta ja -projektointi sekä taustaprosessit. Sisällöntuotanto some-kanaviin, web-analytiikka. Uusimmat tekoälypohjaiset ratkaisut yrityksen liiketoiminnan tehostamisessa.

Modulin avainsanoja: #digitalisaatio #alustatalous #digityökalut #verkkokaupat #sisällöntuotanto #somekanavat #tekoälyratkaisut
3. PALVELUMUOTOILU JA KÄYTTÄJÄKESKEISYYS
Palvelumuotoilun kokonaisuus; käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu, digitaalisten palvelujen muotoilu ja yhteiskäyttäminen, prosessien kuvaus ja menetelmät, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), infograafit ja visualisointityökalut. Tekoälysovellukset palvelumuotoilussa.

Modulin avainsanoja #palvelumuotoilu #protoilu #käyttöliittymät #infograafit #tekoälysovellukset
4. KETTERÄT MENETELMÄT
Ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus; lean service creation, growht hacking, ketterät menetelmät (Agile, Scrum), ketterät menetelmät verkossa, virtuaalitiimien johtaminen.

Modulin avainsanoja: #scrum #agile #leanservicecreation #growthhacking
5. DIGITOIMINTA, ERITYISTEEMAT JA OHJAUS

* Cybersecurityn perusteet ja juridinen sääntely: Johdanto cypersecurity -kokonaisuuteen pk-yrityksessä. Sisällöntuotantoon liittyvät oikeudet, markkinoinnin pelisäännöt, henkilötiedot ja yksityisyyden suoja, GDPR ja sen vaikutukset digitaaliseen viestintään ja markkinointiin.

* Projektisalkun hallinta (digi)kehittämisessä; strateginen kehittäminen, kehitysroadmap, kehitysportfolion hallinta

* Oman osaamisen sanoittaminen tekoälyavusteisesti

* Yksilöklinikat: valmennuksen aikana osallistujille tarjotaan useita ohjausklinikoita joissa keskitytään tarpeen mukaan joko urakehitykseen, oman osaamisen sanoittamiseen tai yrityksessä tapahtuvan tekemisen projektointiin ja sisällön coachaukseen.

Modulin avainsanoja: #cypersecurity #gdpr #yksityisyydensuoja #omanosaamisensanoittaminen #digiprojektit #projektiosaaminen
6. OSAAMISTA TÄYDENTÄVÄT VERKKOKURSSIT

Valitset osaamisesi sopiva täydentäviä verkkokursseja, esimerkkejä tarjolla olevista kursseista:
Fundamentals of Digital Marketing / Alustatalouden perusteet / Basics of Digital Service /
Virtuaaliteknologian hyödyntäminen palveluliiketoiminnan kehittämisessä / Digitaaliset liiketoimintamallit ja -järjestelmät.

Saat koulutuksen päättyessä todistuksen opiskelemistasi teemoista. Sinulla on myös mahdollisuus jatkaa opiskelua avointen verkkokurssien kautta koulutuksen jälkeen.

YRITYKSET JA DIGIKEHITTÄMISEN TARPEET

Digipalvelujen kehittäjä F.E.C -koulutus toteutetaan yhdistelmänä asiantuntijakoulutusta ja käytännön työskentelyä (työssäoppiminen) sopivassa yrityksessä, joka on potentiaalinen tuleva työnantajasi.

Target Partners esittelee hakijoita asiakasyrityksilleen. Yritysten tarpeet ovat aina yksilöllisiä, esimerkkejä ajankohtaisista yritysten tarpeista:

Digitoiminnan kehittäminen & siirtyminen uuteen verkkokauppa-alustaan / Hankintatoimen ja digityökalujen kehittäminen / Tapahtumat ja viestintä; kehittäminen ja toteutukset / Asiakkuustoiminnan kehittäminen teknologia-alalla / Palvelukehitys teknologia-alalla; uudet tuotteet ja jakelukanavat / Digitaalisen näkyvyyden kehittäminen & asiakasprosessien automatisointi / Uuden tuotteen lanseeraus monikanavaisesti / Yrityksen näkyvyys verkossa; käytännön toimien koordinointi / Tekoälyteknologiaselvitys yrityksen toiminnan kehittämisessä / Applikaatioyrityksen prosessien kehittäminen

Yritysten on mahdollista liittyä mukaan valintaprosessiin elo-syyskuun 2023 aikana.

KOHDERYHMÄ

Tämä koulutus soveltuu työnhakijalle, jolla on kaupallinen, teknillinen tai muu soveltuva koulutus ja/tai työkokemusta. Koulutus toteutetaan suomeksi, hakijoilla tulee olla riittävä suomen kielitaito.

Työkokemuksesi tai opiskelujen kautta saatu aiempi osaamisesi voi liittyä markkinoinnin, IT-kehittämisen, asiakaspalvelun, viestinnän, verkkokauppatoiminnan, projektinhallinnan, datan käsittelyn, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultoinnin tehtäväalueisiin.

Haluat kehittää ja päivittää digiliiketoiminnan osaamistasi ja osallistua liiketoiminnan kehittämiseen, uusien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen tai nykyisten palvelujen kehittämiseen. Olet kiinnostunut uusista teknologioista ja haluat hyödyntää aikaisempaa osaamistasi liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä.

AIKATAULU

Haku koulutukseen on päättynyt!

Lisätietoa saat soittamalla arkisin klo 9 – 17 välisenä aikana Target Partnersin asiakaspalvelunumeroon: 010 299 7400.