Tavoitteena Uusi Työ - Palvelu irtisanomis- tilanteessa

TargetPartners+

Tavoitteena Uusi Työ on Target Partnersin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttama palvelu alle 30 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka haluavat tukea irtisanottavia työntekijöitään.

Palvelu toteutetaan ELY-keskuksen tukemana MuutosKoulutuksena. Palvelulla halutaan tukea irtisanottavaa tarjoamalla monipuolinen kokonaisuus ohjausta ja koulutusta.

Alle 30 henkilöä työllistävillä yrityksillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta hankkia irtisanotulle lisäpalveluja ja tämä palvelu tuo näille yrityksille mahdollisuuden tarjota lisätukea irtisanotulle tässä vaikeassa tilanteessa.

Tavoitteena Uusi Työ -palvelussa yhdistyvät henkilökohtainen ohjaus, urakoulutus sekä ammatilliset verkkokoulutukset ja –kurssit. Kyseessä on outplacement -tyyppinen kokonaisuus. Palvelun aikana autamme osallistujia analysoimaan omaa osaamistaan, ideoimaan itselleen sopivia urasuuntia yksilöllisistä lähtökohdista sekä toteuttamaan tehokasta työnhakua. Toteutamme osallistujille yhteisiä digitaalisen liiketoiminnan verkkoluentoja sekä tarjoamme yksilöllisiä opintopolkuja Kauppakamarin koulutusonline –verkkokurssitarjonnasta.

PALVELUN HYÖDYT OSALLISTUJALLE

+ Osallistuja analysoi osaamisalueensa, suunnittelee ja toteuttaa työnhakua & saa asiantuntijan neuvoja ja kommentteja toimiinsa
+ Osallistuja lisää ja päivittää digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan
+ Osallistuja täydentää muuta liiketoimintaosaamistaan

PALVELUN OSAT JA SISÄLTÖ

OSA 1
YKSILÖLLISET KARTOITUSKESKUSTELUT
Tilanne & tavoitteet, toiminta- & jatkosuunnitelmat, palaute ja neuvonta.
OSA 2
URA- JA TYÖNHAKUTEEMOJEN KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT (n. 10 pv)
Osaamisen tuotteistaminen, työnhakudokumenttien kehittäminen, verkostojen rakentaminen, työnhaun menetelmät ja kanavat.
OSA 3
DIGIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN (n. 10 pv)
Digimarkkinointi ja -viestintä suunnittelusta toteutukseen, sähköiset markkinoinnin kanavat, yrityksen monikanavainen markkinointiviestintä, digityökalut.
OSA 4
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PÄIVITTÄMINEN (n. 10 pv)
Verkkokurssien pääaiheet: digityökalut, viestintä, myynti- ja asiakkuustoiminta, HR-osaaminen, johtaminen, juridiikan osaaminen, talousosaaminen & työelämätaidot.

Palvelun kokonaiskesto on 6 viikkoa / 30 arkipäivää ja riippuen palvelun aloittamisen ajankohdasta, toteutusta voidaan jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle.

Palvelun toteuttaa Target Partners Finland Oy, jonka asiantuntijoilla on pitkä kokemus erilaisista outplacement -palveluista. Ymmärrämme uudelleensijoittumisen haasteet ja olemme erikoistuneet tukemaan työnhakijaa pääsyssä uusiin tehtäviin kouluttautuen ja osaamista kehittäen.

Jaksot toteutetaan joko verkkoluentoina tai lähikoulutusjaksoina Target Partnersin koulutus- ja valmennustiloissa Helsingin Lauttasaaressa.

KUSTANNUKSET, PALVELUN HANKINTA

MuutosKoulutuksena toteutettavan palvelun kustannus yritykselle on 420 € (+alv.24%) per palveluun ilmoitettu henkilö.

Huom! Palvelun hankkivan yrityksen tulee olla alle 30 henkeä työllistävä yritys Uudenmaan alueelta. Uudenmaan ELY-keskus tarkistaa palvelusta kiinnostuneen yrityksen tiedot ja hyväksyy erikseen mukaan palvelun käyttäjäksi.

Yrityksen maksu laskutetaan ELY-keskuksen hyväksynnän jälkeen toteutuvien valmennettavien lukumäärän mukaisesti.

Lisätietoa palvelun sisällöstä ja soveltuvuudesta yrityksenne tarpeeseen saat soittamalla asiantuntijoillemme Target Partnersin palvelunumeroon 010 299 7400.