Digipalvelujen Kehittäjä F.E.C-koulutus

TargetPartners+

Verkossa tapahtuva liiketoiminta kasvaa ja yritykset toteuttavat digitoiminnan kehityshankkeita, kehittävät uusia palveluita, perustavat verkkokauppoja sekä tehostavat markkinointia, myyntiä ja työskentelymalleja digitaalisin työkaluin ja -kanavin. Tähän tarvitaan uusia tekijöitä – Target Partners yhdistää yritykset ja työnhakijat.

Digipalvelujen Kehittäjä F.E.C-koulutus (F.E.C = Further Educated with Companies) on erityisesti Uudenmaan alueen yrityksille ja työnhakijoille suunnattu rekrytointiin/työllistymiseen tähtäävä koulutus. Huom. koulutuksen valintaprosessi on päättymässä – kiitos kaikille koulutuksesta kiinnostuneille!

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja työhallinnon kanssa. Target Partnersin henkilöstöllä on erittäin pitkä kokemus vastaavien, yritysten tarpeisiin suunniteltujen työllistymistä ja rekrytointeja edistävien koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

+ Esittelemme Sinut valintaprosessin aikana yrityksille, joiden projekteihin/tehtäviin olet potentiaalinen ehdokas. Mikäli sinulle sopiva yritys löytyy, pääset aloittamaan koulutuksessa. Mukana on yli 20 yritystä Uudenmaan alueelta tekemässä valintoja hakijoista.
+ Saat 25 päivää digiteemojen asiantuntijakoulutusta, joka kattaa keskeiset digitoiminnan, palvelumuotoilun ja -kehittämisen teemat osaavien kouluttajien toteuttamana – saat myös yksilöllistä tukea ja sparrausta digitehtäviesi toteutukseen koulutuksen aikana
+ Toimit yrityksesi projekteissa ja muissa tehtävissä soveltaen oppimaasi – osaamisesi ja käytännön kokemuksesi karttuu sekä testaat yhteistyön toimivuutta työsopimusta ajatellen

DIGIPALVELUJEN KEHITTÄJÄ -KOULUTUSKOKONAISUUS

Koulutus (yhteensä 25 päivää) koostuu yhteensä neljästä päämoduulista sekä vapaavalintaisista/täydentävistä verkkokursseista.

Saat erittäin laajan kokonaisuuden digi- ja palvelukehittämisen osaamista yrityksessä toimimisen ohella. Koulutuksen modulit ovat:

1. DIGITALISAATIO JA TYÖKALUT, 7 PÄIVÄÄ
Digiliiketoiminnan trendit, digitaalinen transformaatio, kilpailuasetelmat, käytännön digityökalut ja toteutusmallit mm. markkinoinnissa, viestinnässä, brändin rakentamisessa, myynnissä, tuotteistamisessa ja työskentelyn organisoimisessa.

Modulin avainsanoja: digitalisaatio, digistrategia, digimarkkinointi, verkkokauppa, SEO, SEM, digimyynti, digikampanjat, datan keruu, analysointi ja hyödyntäminen.
2. PALVELUMUOTOILU, 4 PÄIVÄÄ
Palvelumuotoilun kokonaisuus; käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu, digitaalisten palvelujen muotoilu ja yhteiskehittäminen, prosessien kuvaus ja menetelmät, digipalvelujen protoilu (käyttöliittymät ja käyttäjäpolut), infograafit ja visualisointityökalut, strateginen kehittäminen – kehitysroadmap, kehitysportfolion hallinta.

Modulin avainsanoja: palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys, visualisointi, roadmap.
3. KETTERÄ PALVELUKEHITYS, 4 PÄIVÄÄ
Ketterän kehittämisen ja palvelukehityksen kokonaisuus; lean service creation, growth hacking, ketterät menetelmät (Agile, Scrum), Ketterät menetelmät verkossa.

Modulin avainsanoja: Agile, Scrum, Growth Hacking.
4. DIGITOIMINTA JA ERITYISTEEMAT, 6 PÄIVÄÄ
Digitoiminta ja juridinen sääntely (mm. sisällöntuotantoon liittyvät oikeudet, markkinoinnin pelisäännöt, henkilötiedot ja yksityisyyden suoja, EU:n tietosuoja-asetus GDPR, ePrivacyn sisältö ja vaikutukset digitaaliseen viestintään ja markkinointiin, pelisäännöt ja yrityskohtainen check-list).
Projektit digikehittämisessä (projektiosaamisen viitekehys, projektien suunnittelu ja toteutus, IPMA -viitekehys projektiosaamisen mittaamisessa).
Digityökirja yrityksen kehittämisessä; toiminnan analysointi ja asiantuntijoiden kommentit yrityskohtaisiin suunnitelmiin.

Modulin avainsanoja: digitoiminnan sääntely, digityökirja, GDPR, ePrivacy, projektiosaaminen, digiprojektit, projektinhallinta.
5. OSAAMISTASI TÄYDENTÄVÄT VERKKOKURSSIT, 4 PÄIVÄÄ
Kauppakamarin koulutusonline.fi -verkkokurssit digiteemoja täydentävistä aiheista sekä sinua kiinnostavista muista liiketoiminnan tai työelämätaitojen aiheista. Verkkokurssipalvelu on käytössäsi koulutuksen ajan.

Modulin avainsanoja: verkkokurssit, työelämätaidot, työssä jaksaminen, myyntitaidot, digitaidot, sometaidot, juridiikka, johtaminen, myynti, taloushallinta, yritysviestintä, työsuhde- ja HR-taidot.

Toteutamme koulutuksen yhdistäen lähi- ja verkkokoulutusta sekä itseopiskeluna tapahtuvia verkkokursseja sekä asiantuntijoiden neuvoja ja ohjausta koulutuksenaikaisiin tehtäviisi liittyen.

Lähijaksot tapahtuvat Lauttasaaren koulutustiloissamme turvallisuustekijät huomioiden (huom. lähijaksojen toteutus on riippuvainen ELY-keskuksen koronatilanteeseen antamista ohjeistuksista).

YRITYKSET MUKANA

Digipalvelujen Kehittäjä F.E.C-koulutukseen osallistuu yrityksiä monilta toimialoilta. Kaikilla heistä on tarpeita digikehittämiseen liittyen.

Target Partners esittelee hakijoita yrityksille näiden omien määrittelyjen perusteella. Tarpeita on mm. verkkokaupan rakentamiseen ja kehittämiseen, digikanavien hyödyntämiseen markkinoinnissa ja myynnissä, tiedonkeruuseen ja -analysointiin liiketoiminnan tarpeisiin liittyen sekä mm. verkkosivu-uudistuksiin ja brändin kehittämiseen.

Osallistuvat yritykset ovat tehneet valintansa (1.3.2021).

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Huom. haku koulutukseen on päättynyt! Tämä koulutus soveltuu TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneelle työnhakijalle, jolla on kaupallinen tai teknillinen koulutus ja/tai soveltuvaa työkokemusta.

Työkokemuksesi tai opiskelujen kautta saatu aiempi osaamisesi voi liittyä markkinoinnin, IT-kehittämisen, asiakaspalvelun, viestinnän, verkkokauppatoiminnan, projektinhallinnan, datan käsittelyn, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultoinnin tehtäväalueisiin.

HAKEMINEN, AIKATAULU & VALINNAT

Haku koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoa koulutuksesta saat soittamalla arkisin klo 9 – 17 välisenä aikana Target Partnersin asiakaspalvelunumeroon: 010 299 7400